Verzekering vrijwilligers en mantelzorgers

Niet alle vrijwilligers zijn goed verzekerd. Dat brengt risico´s met zich mee en het kan mensen weerhouden om vrijwilligerswerk te gaan doen.
De gemeente Zwolle heeft daarom een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers afgesloten.

Vrijwilligerswerk is onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Gelet op het maatschappelijk belang van dit vrijwilligerswerk ziet de gemeente het als haar taak om voor deze vrijwilligers een verzekering af te sluiten. Maar het kan niet zo zijn dat een vrijwilliger bij de activiteiten ten dienste van de samenleving met lege handen staat in geval van schade of een ongeval. Voor organisaties in de gemeente Zwolle die met vrijwilligers werken en al een vrijwilligersverzekering hebben, kan het een kostenbesparing opleveren en een administratieve lastenverlichting.

Soort verzekering

De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De eerste is de Vrijwilligers BasisPolis: het gaat hierbij om een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Deze is aangevuld met de Vrijwilligers Pluspolis dat voorziet in een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.
Ook verkeersaansprakelijkheid en rechtsbijstand voor vrijwilligers valt onder deze verzekering. Voor mantelzorgers geldt alleen de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering uit de BasisPolis.

Wie komen in aanmerking

De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger die bij een organisatie zoals een sportvereniging, een zorginstelling actief is, maar ook bij een moskee of in buurthuis onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verricht.
Ook mensen die op vrijwillige basis de zorg voor een naaste op zich nemen, de zogenaamde mantelzorgers, vallen onder deze regeling. Het kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn, maar ook eenmalige werkzaamheden. De leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht is niet van belang.
De verzekering geldt niet voor scholieren die een maatschappelijke stage vervullen en niet voor de vrijwillige brandweer en politiemedewerkers. Voor deze laatste groep is een speciale regeling getroffen, scholieren zijn voldoende verzekerd via hun ouders en de school.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering hoeft de vrijwilliger of de organisatie zich niet aan te melden of een ledenlijst te overleggen. Organisaties moeten wel een vestigingsadres in de gemeente Zwolle hebben.

Schade… en dan?

De schade meldt de vrijwilliger of organisatie zelf bij de gemeente. Daarvoor vult de vrijwilliger of de organisatie samen met de vrijwilliger het digitaal schadeformulier in en mailt deze naar j.dekker@zwolle.nl. Het formulier is te downloaden door op de link 'aangifteformulier VNG Vrijwilligerswerkpolis' onderaan deze pagina te klikken.
Het formulier met de schadeclaim wordt vervolgens door de gemeente digitaal doorgestuurd naar de verzekeraar VNG/ Centraal Beheer Achmea. Omdat de gemeente de verzekering afsluit kan de gemeente de gegevens nagaan bij de organisatie of vrijwilliger.
Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient. De schade en het eventuele eigen risico wordt rechtstreeks door de verzekeraar met de organisatie of vrijwilliger afgewikkeld. De gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.

Informatie

aangifteformulier-vng-vrijwilligerswerkpolis.pdf