Subsidieregeling Jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers

Wilt u binnen u vrijwilligersorganisatie een activiteit voor jongeren organiseren? Dan kunt u een aanvraag doen voor de 'Subsidieregeling Jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers'.

Betrokken voelen

De jeugd heeft de toekomst. Wat je meemaakt, met wie je omgaat, thuis, maar ook op school en tijdens je vrije tijd, bepaalt hoe je later in het leven staat. Investeren in jongeren betekent investeren in hun toekomst. De gemeente wil graag dat alle jongeren zich veilig en prettig voelen, maar ook dat zij zich betrokken voelen. Jeugdactiviteiten helpen daar bij.

Doel van de subsidie

Met deze subsidieregeling stimuleert de gemeente jeugd- en jongerenwerk door een vrijwilligersorganisatie. Zo kunnen sociale samenhang en leefbaarheid groeien. 

Hoogte van de subsidie

De gemeente verstrekt de subsidie als bijdrage in de organisatie van de activiteiten.

 • Elke organisatie ontvangt hiervoor een basisbedrag van € 250,-- per jaar.
 • Scoutingorganisaties ontvangen een bedrag van € 30,-- per jeugdlid. 
 • De andere vrijwilligersorganisaties krijgen een bedrag van € 15,-- per jeugdlid.

Ledenlijst

De gemeente stelt het aantal jeugdleden vast op basis van de meest recente ledenlijst. De peildatum is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. U moet dus de ledenlijst met de subsidieaanvraag meesturen. Het subsidiebedrag is maximaal €5.000 per jaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast, afhankelijk van de hoogte van de inflatie.

Begripsbepalingen

 • Jeugd- en jongerenwerk: dit zijn activiteiten, die helpen bij de gezonde ontwikkeling van jongeren, hun ontwikkelingskansen en het welzijn van jongeren.
 • Jeugdlid: is een jongere van 0 tot en met 18 jaar, die bij een organisatie is aangesloten, regelmatig aan de activiteiten deelneemt en die in de gemeente Zwolle woont.
 • Vrijwilligersorganisatie: is een organisatie, die (bijna) uitsluitend uit vrijwilligers bestaat. Het is geen sportvereniging die sport als hoofddoel heeft.
 • Scoutingorganisatie: is een jeugd- en jongerenorganisatie, die aangesloten is bij de vereniging Scouting Nederland en zich houdt aan het huishoudelijke reglement van SN.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de vrijwilligersorganisatie aan voorwaarden voldoen:
 • De organisatie stimuleert met hun activiteiten jeugd- en jongerenwerk. Zo kunnen sociale samenhang en leefbaarheid groeien.
 • Iedereen kan lid worden van de organisatie.

Hoe en wanneer vraagt u subsidie aan?

Alleen een vrijwilligersorganisatie kan gebruik maken van de subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers.

Vóór 1 oktober

U vraagt de subsidie aan vóór 1 oktober voor het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. U gebruikt voor de subsidieaanvraag het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Toevoegen

Bij het aanvraagformulier doet u:

 • De begroting voor het subsidiejaar.
 • Een financiële verantwoording van het afgelopen jaar.

Opsturen

U stuurt het aanvraagformulier op naar:

College van burgemeester en wethouders van Zwolle
Eenheid Publiekszaken, Subsidieloket
Postbus 10007
8000 GA Zwolle.

8 Weken

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen 8 weken een beslissing. De aanvraag moet passen in de gemeentebegroting die de gemeenteraad moet goedkeuren. De subsidieverlening is ook de subsidievaststelling. Dit betekent dat u zich na de activiteit niet schriftelijk hoeft te verantwoorden. Het college van burgemeester en wethouders kan wel extra voorschriften aan de subsidieverlening verbinden.

Formulier

aanvraagformulier-subsidie-jeugd-en-jongerenwerk-onder-leiding-van-vrijwilligers-2020.pdf

 

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest uhoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl