de Spiegel

Zwolle investeert in een levendige culturele stad

20 juni 2024
Homepage

De gemeente Zwolle investeert in een stevige culturele basis. Het college stelt voor om 23 culturele Zwolse organisaties vanaf 2025 voor vier jaar te subsidiëren. Hiermee waarborgt de gemeente dat Zwolle het culturele hart blijft van de regio, waar cultuur en evenementen bijdragen aan de kwaliteit van leven van iedereen die hier woont en werkt of de stad bezoekt. De raad moet nog instemmen met de meerjarenbegroting waar het budget voor deze subsidies wordt geregeld.

Monique Schuttenbeld, wethouder Cultuur, is blij met de investeringen: “Zwolle is een aantrekkelijke en levendige stad, er wordt veel kunst en cultuur gemaakt en beleefd en er zijn tal van evenementen, groot en klein. We vinden het belangrijk dat dit zo blijft, ook nu de cultuursector financieel onder druk staat. Daarom hebben we als college van B en W besloten extra geld uit te trekken om het aanbod van kunst en cultuur in Zwolle op peil te houden, zodat talenten in Zwolle kunnen opbloeien en voor iedereen, ook in de wijken, cultuur dichtbij is en blijft. We hebben daarom aan de gemeenteraad voorgesteld het cultuurbudget in de meerjarenbegroting te verhogen met ruim 1 miljoen per jaar.”

Een vierjarige basisinfrastructuur

De gemeente Zwolle verleent voor het eerst vierjarige subsidies aan culturele instellingen. Deze instellingen vormen samen de basisinfrastructuur (BIS). De basisinfrastructuur bestaat uit verschillende functies die samen de breedte van het culturele veld beslaan. Van een schouwburg tot atelierruimtes, een bibliotheek en culturele kernevenementen.

Zekerheid, rust en ontwikkeling

Meerjarige subsidie geeft deze organisaties zekerheid, waardoor er meer rust, continuïteit en ruimte voor ontwikkeling is. Een onafhankelijke adviescommissie van experts heeft de meerjarenplannen van de organisaties beoordeeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft de adviezen van de commissie overgenomen en nu een voorstel aan de raad gedaan voor de verdeling van het geld voor de periode 2025-2028.
Daarbij vragen B en W aan Museum de Fundatie en ANNO om het komende jaar met een verbeterplan te komen, omdat ze zien dat beide instellingen voor grote uitdagingen staan. Via de verbeterplannen willen B en W nauw betrokken worden bij het vervolgproces voor de verbetering van de zakelijke kwaliteit van de instellingen.

De kosten in de culturele sector zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Meerdere organisaties gaven aan meer geld nodig te hebben om hun huidige activiteitenniveau vast te kunnen houden. Het college maakte op 31 mei bekend dat zij extra geld vrijmaakt in de cultuurbegroting om de basisinfrastructuur stevig te houden.

Als de gemeenteraad instemt met de verruiming van de cultuurbegroting in de perspectiefnota dan kunnen de volgende organisaties een plek krijgen in de culturele basisinfrastructuur en de komende vier jaar op een vast bedrag rekenen:

FunctieOrganisatie
SchouwburgZwolse Theaters
PoppodiumStichting Stad en Cultuur - Hedon
Museum voor beeldende kunstMuseum de Fundatie
Platform voor beeldende kunst en beeldcultuurL/NK, Het Langhuis, Anningahof en Aidos - Kunst in het hoogkoor
Museum voor ErfgoedANNO
FilmtheaterHet Fraterhuis
KernevenementenBevrijdingsfestival Overijssel, Stadsfestival en PROTO
Gezelschap in de podiumkunstDe Jonge Honden, Het Nederlands Bach Consort, Jansen & de Boer, Theater De Makkers en Kasko
Broedplaatsen en atelierruimteHet Palet, Het Lichthuis en Ateliers Zwolle
Kennisontwikkeling en kennisdelingOpnieuw openstellen
BibliotheekStichting OverO - Stadkamer
Bemiddeling cultuureducatie en -participatie Stichting OverO - Stadkamer
Kenniscentrum voor cultuurhistorie en streektaalOverijsselacademie