Zwolle stimuleert meedoen aan sociale activiteiten

15 mei 2024
Nieuwsbrief sociaal domein

Als je thuis zit door gezondheids- of psychische problemen kan het lastig zijn om voor voldoende sociale contacten of een zinvolle daginvulling te zorgen. De meeste inwoners redden zichzelf hiermee, maar niet iedereen. Sommigen hebben behoefte aan meer begeleiding of sociale activiteiten. Verschillende organisaties in de stad organiseren daarom activiteiten voor sociale activatie en herstel. Dit doen zij met behulp van subsidie van de gemeente.

Juist nu mensen langer thuis wonen is het belangrijk dat ze dichtbij huis sociale contacten en daginvulling hebben. De komende drie jaar is er vanuit negen partijen een nieuw aanbod van deze begeleiding en activiteiten. Voor het eerst wordt de subsidie voor drie jaar gegeven. Voorheen was dit 1 jaar. Jenine Hartman, beleidsmedewerker van gemeente Zwolle zegt hierover het volgende: “Zo geven we partijen de kans om te bouwen aan een activiteit en kunnen inwoners hier voor langere tijd terecht.”  

Zinvolle daginvulling binnen sociale basis  

De regeling is bedoeld voor Zwolse inwoners vanaf 18 jaar tot aan de AOW-leeftijd die door een psychische of lichamelijke oorzaak moeite hebben om geheel zelfstandig tot sociale contacten en een betekenisvolle daginvulling te komen. “Het is vooral een laagdrempelige manier om inwoners weer langzaamaan mee te laten doen”, zegt Jenine. In elke wijk zijn er nu volop verschillende activiteiten om weer mee te kunnen doen.  

Achteruitgang voorkomen  

Door de subsidieregeling krijgen Zwolse partijen de kans om sociale, culturele, sportieve of welzijnsactiviteiten aan te bieden aan inwoners. Dit helpt inwoners bij het aanbrengen van structuur in de dag, het meedoen aan de maatschappij en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Hiermee wordt achteruitgang op deze punten voorkomen tijdens het herstel van de inwoner.  De deelnemers kunnen vrijblijvend langskomen en er wordt niet van hen verwacht altijd aanwezig te zijn. De focus ligt vooral op het zetten van de eerste stap richting het leggen van sociaal contact. 

Uiteenlopende activiteiten 

In 2024 zijn er 9 partijen die voor 2024 tot en met 2026 subsidie ontvangen, waaronder Inloophuis De Bres en Wijkcentrum de Pol. Zo wordt er bij De Bres gekookt waarbij in groepsverband wordt gewerkt aan het mentale gedeelte van herstel. Wijkcentrum De Pol biedt uiteenlopende activiteiten aan samen met andere partijen in de stad. Bezoekers kunnen hier vrijblijvend in de ochtend langskomen en deelnemen aan activiteiten zoals tuinieren, knutselen of houtbewerking.  Iedereen kan zich voor deze activiteiten aanmelden, er is geen indicatie nodig.  

Sterke sociale basis 

Het aanbod sluit goed aan op de ambities van de gemeente voor een sterke Sociale basis. Het doel hiervan is dat inwoners sociale contacten en daginvulling opbouwen, vitaal en gezond zijn en gelijke kansen op een zelfredzaam leven hebben. “Als mensen zich eenmaal sterker voelen en weer een zinvolle daginvulling hebben, krabbelen zij weer op. Dan zie je hen weer sneller meedoen met een reguliere activiteit.”, sluit Jenine af. 

Mensen in beweging krijgen 

Sociaal werker Erik van Rosmalen van WerV is heel enthousiast over de activiteiten die zij organiseren op wijkcentrum de Pol met de subsidie voor Sociale activatie en herstel. WerV ondersteunt en stimuleert alle vormen van vrijwilligerswerk en participatie binnen de Dimence Groep. “We brengen mensen letterlijk in beweging door begeleiding naar werk en deelname aan activiteiten. We richten ons niet op de behandeling, maar op wat mensen nodig hebben om mee te doen aan de maatschappij.” vertelt Erik.   

Samen maken we de stad 

“Samen gaan we opzoek naar een passende daginvulling waar de deelnemers blij van worden en waar ze tot hun recht komen. We drinken samen koffie of thee en daarna beginnen we met de activiteiten. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld dierverzorging, wandelen, fietsen, bakken en koken, creatief bezig zijn, sporten of een spelletje doen", vervolgt Erik. “Het zijn gratis, laagdrempelige, ontspannende en vrijblijvende activiteiten die we samen met vrijwilligers aanbieden. We geloven in wederkerigheid, ieder mens heeft iets te bieden, mensen kunnen ook door hun aanwezigheid iets bijdragen. We vragen daarom altijd: ‘waar kom jij je bed voor uit’. We kunnen mensen ook makkelijk in contact brengen met bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam, Tiem of sociaal raadslieden. Die lijntjes zijn kort. Samen maken we de stad." 

Perspectief bieden 

Erik: “Soms vallen mensen tussen wal en schip. Je kunt thuis zitten om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld een depressie, burn out of psychische kwetsbaarheid. De stap naar bijvoorbeeld werk kan voor hen nog te groot zijn. Het is dan belangrijk om weer onder de mensen te komen en zinvolle dagactiviteiten op te pakken. Het gaat erom dat mensen een prettige plek hebben waar ze welkom zijn, waar ze worden gezien en gewaardeerd. Zo proberen wij hen weer wat perspectief te bieden.

Ben je benieuwd naar het aanbod van de begeleiding en activiteiten in de stad? Bekijk het aanbod op www.samenzwolle.nlexterne-link-icoon of loop eens binnen bij een wijkcentrum of buurtkamer.