Infraprojecten in Stadshagen

Zwolle tekent woondeal met minister De Jonge

21 december 2022
Homepage

Overijssel tekent als eerste provincie regionale woondeals met woonminister Hugo de Jonge. Vandaag tekenden gedeputeerde Van Haaf namens provincie Overijssel, gemeenten en marktpartijen samen met de minister de regionale woondeals. Wethouder wonen Dorrit de Jong tekende namens Zwolle de woondeal West-Overijssel. Overijssel is de eerste provincie die hiermee de stap zet om het woningtekort aan te pakken. Voor 2030 moeten minimaal 42.300 huizen gebouwd worden.

In oktober 2022 zijn woningbouwafspraken gemaakt met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Daarna heeft de provincie Overijssel, samen met gemeenten, corporaties en marktpartijen, de bestuurlijke afspraken omgezet in twee regionale woondeals. Hierin is onder meer vastgelegd waar kan worden gebouwd, voor welke doelgroepen en in welke prijscategorie. Overijssel hoopt hiermee snel tegemoet te komen aan de grote vraag naar woonruimte. 

Gedeputeerde Monique van Haaf: “We kampen al enige tijd met een flink woningtekort; daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dat betekent dat we in een tijd waar we te maken hebben met veel complexe uitdagingen, moeten kijken waar de oplossingen wél liggen. Dat kunnen wij als provincie niet alleen. Samen met gemeenten en marktpartijen zitten we daarom regelmatig aan tafel om de mogelijkheden te bespreken, zodat we uiteindelijk echt kunnen gaan bouwen.”  

Wethouder wonen Dorrit de Jong: “We zijn als Zwolle blij met de woondeal, waarin we afspraken maken met provincie en rijksoverheid. Samen staan we voor een grote opgave om voldoende betaalbare woningen toe te voegen. Wij doen dit niet alleen, maar werken hierin intensief samen met onze partners in de gebiedsontwikkelingen. We hebben elkaar juist nu hard nodig om onze ambities waar te maken."

Overijsselse Aanpak

In de Overijsselse Aanpak, waarin verschillende partijen samenwerken om het woningtekort aan te pakken, is de provincie op zoek gegaan naar realistische oplossingen. De regionale woondeals ‘Wonen met kwaliteit in Overijssel’ bevatten daarom een minimaal aantal te bouwen woningen voor West-Overijssel en Twente. Belangrijk uitgangspunt is dat het om betaalbare huizen gaat. De gekozen richting is met marktpartijen besproken en lijkt onder de huidige omstandigheden haalbaar. Dat betekent dat we in West-Overijssel minimaal 28.200 woningen willen gaan bouwen en in Twente minimaal 14.100. Samen goed voor minimaal 42.300 woningen in Overijssel. Daarnaast blijft onze ambitie voor de woonagenda onverminderd op 60.000 woningen staan.

Woningbouwopgave

De versnelling in de woningbouw was de afgelopen jaren een belangrijk thema in Overijssel. Naast de regionale woondeals zijn meer stappen gezet om het woningtekort aan te pakken. Zo ontvingen Overijsselse gemeenten subsidies om bijvoorbeeld het winkelgebied in hun centrum te transformeren naar woongebied.

Ook zijn subsidies verstrekt vanuit de Woningbouwimpuls voor vijf grote projecten, namelijk Goor op Stoom, binnenstad Deventer, Spoorzone Hengelo- Enschede, Spoorzone Zwolle, Hart-Van-Zuid Hengelo, de Boulevard-zone Enschede en Zwartewaterallee Zwolle voor een versnelling in de woningbouw moeten zorgen. De woningbouwimpuls is een financiële ondersteuning van het Rijk om woningbouwprojecten te versnellen.
 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle