Archeologie Gemeente Zwolle Stinspark

Archeologische waarderingskaart Zwolle

De Archeologische Waarderingskaart Zwolle (AWZ) maakt inzichtelijk waar archeologische waarden verwacht kunnen worden. De waardering wordt uitgedrukt in percentages (0%, 10%, 50%, 90%, 100%). Deze percentages geven weer hoe groot de vondstkans is voor een gebied. Gebieden met een vondstkans van 50% of hoger worden in het bestemmingsplan tot archeologisch waardevol gebied bestemd. Bij een verwachting van 50% moet er in ieder geval inventariserend veldonderzoek uitgevoerd worden. Bij 90% en 100% is een volledige opgraving nodig, tenzij het behoud van de archeologie in de bodem mogelijk is.

Archeologische Waardenkaart