Archeologie Gemeente Zwolle Stinspark

Archeologie en vergunningen

De basis voor het archeologiebeleid in Nederland werd in 1992 gelegd met het verdrag van Malta. Het voornaamste doel van dit verdrag was dat archeologisch erfgoed voor toekomstige generaties bewaard zou blijven. In 2007 heeft Nederland door middel van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) invulling gegeven aan dit verdrag. Sindsdien moeten gemeenten het archeologisch erfgoed vroegtijdig meenemen in de ruimtelijke ontwikkelingen. 

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Archeologische monumenten, stads-en dorpsgezichten, monumenten en cultuurlandschappen vallen nu onder cultureel erfgoed. De omgang met cultureel erfgoed is geregeld in de Omgevingswet. 

In het Omgevingsloket externe-link-icoonkunt u checken of u uw werkzaamheden mag uitvoeren volgens de Omgevingswet. Hier kunt u een vergunning aanvragen of een melding doen. Archeologie is hier ook in opgenomen. Bekijk de regels in het loket of neem contact op met afdeling Erfgoed via erfgoed@zwolle.nl.