Archeologie Gemeente Zwolle Stinspark

Bodemverstoring

Wanneer een bouwplan tot bodemverstoring leidt dan kan het mogelijk zijn dat er archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. In de oude binnenstad geldt dit voor een gebied van minimaal 30 m2 en een diepte van 0.5 meter. Buiten de binnenstad geldt dit voor een gebied van minimaal 100 m2 en een diepte van 0.5 meter. In de historische binnenstad geldt bij elke ontgraving een meldingsplicht. 

Wanneer de archeologische vindplaats tijdens bouw- en aanlegwerkzaamheden niet in de bodem behouden kan worden dan vindt er dus ‘verstoring’ plaats. De veroorzaker betaald in principe voor het archeologisch onderzoek. Alleen voor particulieren die voor eigen woongenot gaan bouwen en zonder winstbejag is er een excessieve kostenregeling. Deze regeling kan aangevraagd worden:

  1. Wanneer het archeologisch onderzoek hogere kosten met zich meebrengt dan 1% van de projectkosten.  
  2. Als de kosten voor het archeologisch onderzoek niet in verhouding staan tot de totale kosten van het bouwproject.
  3. Voor onverwachtse kosten door hoge vondstconcentraties.

Wilt u meer weten over de excessieve kostenregeling? Kijk op de bijdrage kosten archeologieexterne-link-icoon pagina van gemeente Zwolle.

De kosten van een archeologisch onderzoek variëren. Archeologisch onderzoek is maatwerk, de kosten hangen dus af van verschillende factoren. Dit zijn factoren zoals de grootte van het oppervlak, de bereikbaarheid van de locatie, mate van verstoring en de archeologische verwachting.