Binnenstad Zwolle

Bouwhistorie en vergunningen

Wanneer u een monument gaat verbouwen, restaureren of herbestemmen dan moet u in veel gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Vaak is in het vergunningsproces een bouwhistorisch onderzoek nodig om de waarden van een monument inzichtelijk te krijgen en te kijken waar de wijzigingsmogelijkheden zitten. Bij een dergelijke bouwhistorische verkenning worden bouwdossiers en het kadaster geraadpleegd. Ook worden de ruimtelijke opbouw, het exterieur, de interieurafwerking en de zichtbare onderdelen van een constructie bekeken. Dit resulteert in een rapport met de bouwhistorische waarden van uw pand. Dit noemen wij een waardenstelling. In kleur geeft de bouwhistoricus ook op plattegronden aan wat de waarde is van de diverse onderdelen van uw pand. Op basis van dit rapport kan uw architect een ontwerp maken met behoud van die bouwhistorisch waarden.

Soms is een bouwhistorische verkenning niet voldoende en verlangen wij een bouwhistorische opname van uw pand. Dit is een rapport met de historische gegevens uit kaart- en beeldarchieven, het kadaster, literatuur en bouwdossiers. De ruimtelijke opbouw, het exterieur, de onderdelen van de constructie en de interieurafwerking zijn hier nauwkeuriger in omschreven. Het onderzoek resulteert in een wetenschappelijk rapport dat inzicht geeft in de bouw- en gebruiksgeschiedenis. Dit rapport heeft een meer gedetailleerde waardenstelling van de diverse onderdelen.

Als u een deel van een monument of een pand met een bouwhistorische bescherming of een pand die via het plan een bouwhistorische bescherming heeft gekregen ingrijpend wilt verbouwen of slopen dan kan een bouwhistorische documentatie nodig zijn. Dit kan betekenen dat verborgen bouwsporen in de muren moeten worden blootgelegd. Hierbij is een gedetailleerde opmeting en grondig historisch onderzoek nodig. De te slopen onderdelen worden verder op foto vastgelegd en gedocumenteerd. Dit levert een uitvoerige wetenschappelijke rapportage op over de bouw- en gebruikgeschiedenis van een pand.

U kunt een bouwhistorisch onderzoek laten uitvoeren door een gecertificeerd bouwhistorisch onderzoeksbureau. De kosten zijn voor de aanvrager of initiatiefnemer. Neem contact op met afdeling Erfgoed via erfgoed@zwolle.nl voor meer informatie.