Binnenstad Zwolle

Omgevingsplan en de waardenkaart

In 2018 is een bouwhistorische waardenkaart, of verwachtingskaart, gemaakt door de gemeente Zwolle. Door middel van bouwhistorische inventarisaties, waarnemingen en raadplegingen van de kadastrale minuutkaart van 1832 is deze kaart tot stand gekomen.  De bouwhistorische waardenkaart geeft weer welke perceelsgrenzen van de kadastrale minuutkaart van 1832 overeenkomen met de huidige kadastrale perceelsgrenzen. Hierdoor is zichtbaar hoe intact de structuur in bepaalde stadsdelen nu nog is. De bouwmuren die op deze perceelsgrenzen staan hebben vaak meerdere bouwfasen en bouwsporen die veel informatie geven over de bouwgeschiedenis van een pand. Als de oorspronkelijke bouwmuren nog aanwezig zijn dan zijn er vaak ook historische bouwconstructies. 

Er is een verdeling gemaakt tussen panden waarvan door bouwhistorisch onderzoek is aangetoond dat ze bouwhistorische waarde hebben, panden waarvan dit wordt aangenomen, panden waarvan dit onbekend is en panden zonder bouwhistorische verwachting. Panden zonder bouwhistorische verwachting kunnen wel architectuurhistorische waarde hebben.

Panden met bouwhistorische waarde, panden waarvan dit onbekend is en panden waarvan dit wordt aangenomen zijn opgenomen in het  omgevingsplan. Het  omgevingsplan is te zien op het Omgevingsloket - Regels op de kaartexterne-link-icoon. Zie hieronder een uitsnede van het  omgevingsplan.

Onderzoek en instandhouding

In de late middeleeuwen was Zwolle al ver ontwikkeld. Hierdoor is de geschiedenis van voor en na 1832 in veel panden in de binnenstad en aan de historische uitvalswegen nog aanwezig. Deze geschiedenis is vaak verborgen achter plafonds en voorzetwandjes. Tijdens werkzaamheden kan deze verborgen geschiedenis verdwijnen. In 2021 is het parapluplan bouw- en cultuurhistorie vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat panden met een bouwhistorische waarde bij verbouw en sloop onderzocht en gedocumenteerd moeten worden. Indien substantiële en hoge bouwhistorische waarden aanwezig blijken te zijn, kan de aanvrager van een omgevingsvergunning worden verplicht om onderdelen van het bouwplan aan te passen waardoor deze waarden van het bouwwerk (zoveel mogelijk) worden behouden. Met deze werkwijze blijft waardevolle informatie over de ontwikkeling van de bouwgeschiedenis van Zwolle bewaard voor het nageslacht. 

Uitsnede Regels op de kaar