Aanmeldformulier Slotsymposium MEE

Welkom! U bevindt zich op de aanmeldpagina voor het slotsymposium MEE. Hieronder kunt u zich aanmelden voor een workshop. U dient daarbij ook een tweede keuze aan te geven voor het geval de betreffende workshop vol is. Aanmelden voor een workshop betekent tevens dat u bent aangemeld voor het symposium.

Workshop 1

Regionale verbinding, succesverhalen en speeddates
Hoe maken we gebruik van de bestaande netwerken en zorgen we voor regionale verbinding tussen professionals op het gebied van scheidingen? Deze workshop wordt opgedeeld in twee stukken. Het eerste deel bestaat uit een aantal korte pitches, gegeven door partijen die succesvol opereren in de regio. Denk bijvoorbeeld aan het echtscheidingsspreekuur, Kinderen uit de Knel (Zwolle) en !JES het brugproject (training na echtscheiding) uit Deventer.

In het tweede deel van de workshop staan speeddates op het programma waarbij je onder meer de volgende vragen beantwoordt: Wat is je grootste frustratie als het gaat om de aanpak van complexe scheidingen? Hoe zorg jij voor de-escalatie in de aanpak rondom complexe scheidingen?

Workshop 2

Rechtspraak en hulpverlening: de creatie van een effectieve samenwerking 
Hoe kunnen we de procesgang van rechtspraak naar hulpverlening, én vice versa, zo effectief mogelijk stroomlijnen?

In deze workshop gaan we op zoek naar het antwoord op de volgende twee vragen: Welke informatie over de rechtszitting heeft de hulpverlening nodig om effectief hulp te kunnen verlenen? En welke informatie over de hulpverlening heeft de rechter nodig om een effectieve juridische beslissing te kunnen nemen? Vind een antwoord op deze vragen en strijdende ouders worden zo ‘effectief’ mogelijk bediend vanuit beide disciplines.

Drie rechters van de rechtbank en drie professionals uit het werkveld nemen de rol van workshopleider op zich. Het verwachte resultaat? Concrete antwoorden en verbetersuggesties die de procesgang tussen rechtspraak en hulpverlening zullen verbeteren. 

Workshop 3

Advocaat van de duivel?
Mr. B.P.G. (Barthold) Dijkers is vFAS-gespecialiseerd personen- en familierechtadvocaat en scheidingsmediator. Barthold staat in de workshop stil bij de juridische aspecten en dilemma's bij echtscheidingen. Hij houdt een mini-college over de positie van ouders, kinderen en jeugdhulpverlening tijdens en na scheiding, en bespreekt mogelijkheden en knelpunten in de samenwerking tussen ouders en hulpverlening.

Bartholds lezing zal voldoende gespreksstof opleveren. Na zijn lezing worden daarom kleine groepjes gevormd waarin nader wordt ingezoomd op de knelpunten. Doel is oplossingen te vinden voor de knelpunten waar jeugdhulpverlening en advocatuur tegenaan lopen. Jouw inbreng is daarbij onmisbaar.

Workshop 4

Workshop Existentiële aspecten van complexe echtscheidingsproblematiek.

De existentiële psychologie is een benadering die de focus legt op de onoplosbare bestaansdilemma's die bij crisissen aan de orde kunnen zijn. Hierdoor ontstaat aanvaarding en ruimte voor verandering.  Complexe echtscheidingsproblematiek kan als een bestaanscrisis worden gezien: er ontstaat een breuk in de leefwereld, het is een verlies en het roept gevoelens van rouw en (oude) pijn op. Een existentieel-psychologische benadering hiervan is nog amper uitgewerkt.  Een deel van de oplossing van de echtscheidingsproblematiek lijkt te liggen bij het leren omgaan met de onontkoombare tragiek van de situatie. In een lezing die ik gaf in opdracht van het ministerie van justitie bij een bijeenkomst voor de Divorce Challenge bleek dat deze existentiële dimensie een welkome nieuwe invalshoek was. Juristen en ervaringsdeskundigen gaven aan dat hulpverleners hier wellicht winst kunnen halen. De 'harde' juridische oplossingen weerspiegelen een 'harde situatie' .  Hulpverleners hebben geleerd te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen, afspraken en verbinding. Een existentieel perspectief vraagt juist aandacht voor het onoplosbare deel, voor de breuk in twee verschillende werelden.  Ervaringsdeskundigen wijzen op het belang van het doorleven van de pijnlijke, existentiële dimensie, om zonder gevecht verder te kunnen. In de workshop geef ik een korte introductie op deze existentiële benadering van (v)echtscheidingsproblematiek,  vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid. Daarna is er ruimte voor gesprek.   
 
Alie Weerman
Associate lector Ervaringskennis en Participatie.
Onderzoeker ervaringsdeskundigheid.

Workshop 5

What you see is what you get
Hoe blijf jij als professional ‘overeind’ in de complexe problematiek van een (echt)scheiding? In deze workshop staan we stil bij jouw attitude als professional. Hoe zorg je ervoor dat je als professional niet betrokken raakt in het conflict? Welke attitude vraagt dit? En wat gaan ouders dan zien en ervaren bij jou als professional?

In deze workshop creëren we inzicht in de dynamiek van de echtscheidingsproblematiek. We belichten de spiralen en strijdpatronen waar je als professionals in terecht kunt komen en hoe je hier (weer) uit kunt komen.

Workshop 6

De belevingswereld van een kind in een scheidingssituatie
Drie jongeren van Villa Pinedo/Augeo, ervaringsdeskundigen, nemen de aanwezigen mee in de belevingswereld van jongeren in scheidingssituaties.

Om te kunnen ervaren hoe jongeren een scheiding ervaren, krijg je een aantal oefeningen die je meenemen in de belevingswereld van jongeren. Het achterhalen van de werkelijke gevoelens en behoeftes van deze jongeren is vaak een uitdaging. Het stellen van krachtige vragen is een goed middel. Krachtige vragen zijn vragen die ‘binnenkomen’ en waarmee je een kind met gescheiden ouders ‘raakt’. In deze workshop krijg je een tool die je hierbij zal helpen.

Keuze 1
Keuze 2

Aanmeldformulier voor welkomstbijeenkomst Politiedienstencentrum

Welkom in Zwolle!

Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden voor de welkomstbijeenkomst Politiedienstencentrum bij de gemeente Zwolle.

(U kunt zich alleen aanmelden met een e-mailadres eindigend op @politie.nl)