Aanmeldformulier Slotsymposium MEE

Welkom! U bevindt zich op de aanmeldpagina voor het slotsymposium MEE. Hieronder kunt u zich aanmelden voor een workshop. U dient daarbij ook een tweede keuze aan te geven voor het geval de betreffende workshop vol is. Aanmelden voor een workshop betekent tevens dat u bent aangemeld voor het symposium.

Workshop 1

Regionale verbinding, succesverhalen en speeddates
Hoe maken we gebruik van de bestaande netwerken en zorgen we voor regionale verbinding tussen professionals op het gebied van scheidingen? Deze workshop wordt opgedeeld in twee stukken. Het eerste deel bestaat uit een aantal korte pitches, gegeven door partijen die succesvol opereren in de regio. Denk bijvoorbeeld aan het echtscheidingsspreekuur, Kinderen uit de Knel (Zwolle) en !JES het brugproject (training na echtscheiding) uit Deventer.

In het tweede deel van de workshop staan speeddates op het programma waarbij je onder meer de volgende vragen beantwoordt: Wat is je grootste frustratie als het gaat om de aanpak van complexe scheidingen? Hoe zorg jij voor de-escalatie in de aanpak rondom complexe scheidingen?

Workshop 2

Rechtspraak en hulpverlening: de creatie van een effectieve samenwerking 
Hoe kunnen we de procesgang van rechtspraak naar hulpverlening, én vice versa, zo effectief mogelijk stroomlijnen?

In deze workshop gaan we op zoek naar het antwoord op de volgende twee vragen: Welke informatie over de rechtszitting heeft de hulpverlening nodig om effectief hulp te kunnen verlenen? En welke informatie over de hulpverlening heeft de rechter nodig om een effectieve juridische beslissing te kunnen nemen? Vind een antwoord op deze vragen en strijdende ouders worden zo ‘effectief’ mogelijk bediend vanuit beide disciplines.

Drie rechters van de rechtbank en drie professionals uit het werkveld nemen de rol van workshopleider op zich. Het verwachte resultaat? Concrete antwoorden en verbetersuggesties die de procesgang tussen rechtspraak en hulpverlening zullen verbeteren. 

Workshop 3

Advocaat van de duivel?
Mr. B.P.G. (Barthold) Dijkers is vFAS-gespecialiseerd personen- en familierechtadvocaat en scheidingsmediator. Barthold staat in de workshop stil bij de juridische aspecten en dilemma's bij echtscheidingen. Hij houdt een mini-college over de positie van ouders, kinderen en jeugdhulpverlening tijdens en na scheiding, en bespreekt mogelijkheden en knelpunten in de samenwerking tussen ouders en hulpverlening.

Bartholds lezing zal voldoende gespreksstof opleveren. Na zijn lezing worden daarom kleine groepjes gevormd waarin nader wordt ingezoomd op de knelpunten. Doel is oplossingen te vinden voor de knelpunten waar jeugdhulpverlening en advocatuur tegenaan lopen. Jouw inbreng is daarbij onmisbaar.

Workshop 4

Op één kompas varen: een gedeelde visie als uitgangspunt
Afwijkende visies of uitgangspunten kunnen zorgen voor knelpunten in de samenwerking tussen professionals uit diverse disciplines. In deze workshop staat een casus centraal waarin knelpunten kwamen bovendrijven. Deze casus is het startpunt van een zoektocht naar een gedeelde visie.

Er zijn genoeg voorbeelden van varen op een sterk kompas die het directe resultaat zijn van een eenduidige visie. Er zijn óók genoeg praktijkvoorbeelden van escalaties als gevolg van uiteenlopende visies. De beste resultaten worden bereikt als iedereen dezelfde koers vaart. Bereik je synergie door krachtige statements en kernachtige uitgangspunten te formuleren? Daar gaan we naar op zoek in deze interactieve workshop, waarin ook genoeg ruimte is voor de inbreng van eigen ervaringen.

Workshop 5

What you see is what you get
Hoe blijf jij als professional ‘overeind’ in de complexe problematiek van een (echt)scheiding? In deze workshop staan we stil bij jouw attitude als professional. Hoe zorg je ervoor dat je als professional niet betrokken raakt in het conflict? Welke attitude vraagt dit? En wat gaan ouders dan zien en ervaren bij jou als professional?

In deze workshop creëren we inzicht in de dynamiek van de echtscheidingsproblematiek. We belichten de spiralen en strijdpatronen waar je als professionals in terecht kunt komen en hoe je hier (weer) uit kunt komen.

Workshop 6

De belevingswereld van een kind in een scheidingssituatie
Drie jongeren van Villa Pinedo/Augeo, ervaringsdeskundigen, nemen de aanwezigen mee in de belevingswereld van jongeren in scheidingssituaties.

Om te kunnen ervaren hoe jongeren een scheiding ervaren, krijg je een aantal oefeningen die je meenemen in de belevingswereld van jongeren. Het achterhalen van de werkelijke gevoelens en behoeftes van deze jongeren is vaak een uitdaging. Het stellen van krachtige vragen is een goed middel. Krachtige vragen zijn vragen die ‘binnenkomen’ en waarmee je een kind met gescheiden ouders ‘raakt’. In deze workshop krijg je een tool die je hierbij zal helpen.

Keuze 1
Keuze 2

Meldingformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg

(artikel 2.1.5.1. lid 1 APV Zwolle)
Let op: Dit formulier geldt niet voor plaatsing op de hoofdinfrastructuur en op busroutes. Hiervoor is apart toestemming van de wegbeheerder nodig.

Gegevens melder
Locatiegegevens plaatsing voorwerp(en)
Het te plaatsen voorwerp betreft
(1) Niet zijnde hoofdinfrastructuur respectievelijk busroute
:
:
(NB: 1. Voorwerp mag niet eerder dan drie dagen nadat melding door gemeente is ontvangen worden geplaatst) (NB: 2. Denk aan meesturen situatieschets als bijlage)
Toelichting
Ondertekening