Invoering zero-emissiezone in 2025

Vanaf 1 januari 2025 krijgt Zwolle een zero-emissiezone. Net als in ongeveer 30 andere steden in het land. De zero-emissiezone is een afspraak uit het landelijke Klimaatakkoord. In deze zone (gebied binnen de stadsgrachten) zijn vanaf die datum alleen emissievrije bestel- en vrachtauto’s welkom, dus zonder uitstoot van CO2.

Onderneemt u vanuit of komt u wel eens in deze zone? Dan kan dit gevolgen hebben voor het leveren of ontvangen van goederen of voor het uitvoeren van uw werkzaamheden. Voor bestaande voertuigen op fossiele brandstoffen is er een overgangsregeling. Soms worden er wel uitzonderingen gemaakt. We hebben het dan over vrijstellingen en ontheffingen waarover u meer leest onder het kopje 'Wanneer gaat er iets veranderen?'.

Bedrijfsautocheck

Via de knop hieronder kunt u zien of uw bedrijfsauto welkom blijft in de binnenstad.

Gratis persoonlijk adviesgesprek

We willen ondernemers helpen bij de overstap naar emissievrij vervoer. We begrijpen dat dit uitdagend kan zijn. We helpen u met informatie, ideeën en een gratis adviesgesprek met logistiek makelaar Christa Baas. Een adviesgesprek houdt in:

 • Uitleg over wat de emissievrije zone betekent voor u.
 • Vergelijken van de kosten van uw huidige bedrijfsauto met een emissievrij alternatief.
 • Uitleg over subsidies en belastingvoordelen waar u recht op heeft.
 • Onafhankelijk advies. Zoals hoe ver een bedrijfsauto kan rijden voordat u het moet opladen, trekkracht en waar u het kan opladen.
 • Antwoord op andere vragen die u heeft over emissievrij rijden.

Wilt u een persoonlijk adviesgesprek met logistiek makelaar Christa Baas? Dat kan via de knop hieronder.

Wilt u weten hoe andere ondernemers het hebben aangepakt om over te gaan op emissievrij vervoer? Bekijk hieronder hun ervaringen.

Veelgestelde vragen

2025 lijkt misschien nog ver weg. Maar het is slim om nu al naar uw opties te kijken. Zo kunt u zich voorbereiden:

Er komt een emissievrije zone. Vanaf 2025 rijden in de binnenstad steeds minder bedrijfsauto’s op fossiele brandstoffen. Het gaat dan om bestel- en vrachtauto’s.

In 2030 mogen er alleen nog bedrijfsauto’s komen die op waterstof of elektriciteit rijden, of (elektrische) fietsen. Ondernemers kunnen ervoor kiezen om zelf te investeren in een elektrisch voertuig of een vrachtfiets. Of ze kunnen een logistieke hub gebruiken die elektrisch en gebundeld levert.

Onze stad groeit en daarmee ook de logistieke stromen. Logistiek is heel belangrijk voor het economisch functioneren van de binnenstad. Maar omdat het steeds drukker en voller wordt in de binnenstad, is dit niet goed voor de leefbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en het verblijfsklimaat. In de straten en op de pleinen in de binnenstad moet je kunnen doen waar ze voor bedoeld zijn. Wandelend en fietsend naar de leuke winkels, naar de markt, cafés en restaurants.

In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat de 30 tot 40 grootste steden van Nederland in 2025 een gebied moeten hebben zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone voor stadslogistiek. Tegelijkertijd zetten we zo een belangrijke stap voorwaarts in het klimaatbeleid van Zwolle.

Eén van de maatregelen om te komen tot schonere stadslogistiek is het invoeren van zero-emissiezones voor de stadslogistiek. De gemeente Zwolle vindt een slimme en schone stadslogistiek belangrijk. Dit staat ook in de mobiliteitsvisie 2020-2030, ‘Mobiliteit brengt Zwolle verder’.

De emissievrije zone komt in de binnenstad. Dat is het gebied binnen de stadsgrachten. Je kunt dit gebied zien op het kaartje onderaan deze pagina.

De meeste zones gaan in per 2025. Dat is best snel. Voor ondernemers betekent dit een flinke verandering met extra kosten en veel geregel. Daarom is er een overgangsregeling. Sommige bestelbussen die rijden op benzine, (bio) diesel of lpg mogen nog iets langer de zone in. Hierdoor heeft u iets meer tijd om u voor te bereiden.

Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot de zero-emissiezones met uw voertuig, omdat uw voertuig een te lage emissieklasse heeft of te oud is. Soms worden er wel uitzonderingen gemaakt. We hebben het dan over vrijstellingen en ontheffingen. Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken en krijgt u automatisch. Een ontheffing moet u zelf aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Vrijstellingen en ontheffingen gelden tot 1-1-2030. U moet daarbij denken aan ontheffingen als: 

 • Dagontheffingen.
 • Ontheffing voor particulier bezit van bestel- en vrachtauto's.
 • Ontheffing voor plug-in hybride vrachtauto's.
 • Ontheffing voor bijzondere voertuigen.
 • Ontheffing wegens lange levertijden.
 • Ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden.
 • Ontheffing op basis van de hardheidsclausule (zie uitleg hieronder). 
 • Ontheffing als er (nog) geen emissieloze alternatieven zijn voor uw voertuig.

Kijk voor de specifieke voorwaarden op www.opwegnaarzes.nl/vrijstellingenexterne-link-icoon. Dit zijn landelijke afspraken.  

Vanaf 1 juli kunnen ondernemers ontheffing aanvragen bij het Centraal Loket Ontheffingen. Meer informatie hierover volgt.

Hardheidsclausule

Gemeenten kunnen aanvullend maatwerk leveren in de vorm van een ontheffing op grond van een zogenoemde hardheidsclausule. Zij kunnen dit inzetten voor gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is (denk aan pensioen of ziekte) en ondernemers meer tijd wordt gegund. 

Zwolle volgt dus de landelijke lijn, maar de gemeente vindt het ook belangrijk oog te houden voor de actuele (lokale) situatie, factoren en ontwikkelingen. Veel is nog in beweging. De gemeente wil daarom de komende jaren in gesprek blijven met de ondernemers om samen te zoeken naar oplossingen.      

In de afbeelding hieronder wordt de toegang tot de zero-emissiezone voor vracht- en bestelauto's uitgelegd. 

 • Van 2020 tot 2025 zijn de bekendmakingen van de zero-emissiezones.
 • Vanaf 2025 moeten alle nieuwe vracht- en bestelauto's in zero-emissiezones een zero-emissie aandrijving hebben.
 • Van 2025 tot 2030 hebben bestaande Euro VI-bakwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn toegang tot de zero-emissiezones.
 • Van 2025 tot 2030 hebben bestaande Euro VI-trekkers die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn toegang tot de zero-emissiezones.
 • Van 2025 tot 2027 hebben Euro 5 bestelauto's toegang tot de zero-emissiezones.
 • Van 2025 tot 2028 hebben Euro 6 bestelauto's toegang tot de zero-emissiezones.

Planning

Samen experimenteren en ervaren

We hebben tot 2025 (met een overgangsregeling) de tijd voor de omschakeling naar een efficiënte en schone stadslogistiek. Tijd om (samen) na te denken over voor een ieder efficiënte en betaalbare oplossingen. Tijd om te experimenteren en te ervaren. Bijvoorbeeld met verschillende probeeracties. Maak bijvoorbeeld gratis een periode gebruik van een e-vrachtfiets of maak kennis met de e-bestelbus. Bekijk de menukaart met mogelijkheden:

Op de hoogte blijven

Vul uw gegevens in en we houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zero-emissie in en rondom Zwolle. Meld u aan voor de nieuwsbriefexterne-link-icoon.