De gemeenteraad bepaalt wat er in Zwolle gebeurt. De gemeenteraad van Zwolle bestaat uit 39 raadsleden. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het gemeentebestuur.

Op deze pagina vindt u onder meer informatie over de raadsagenda en vergaderstukken en leest u hoe u contact kunt opnemen met de raadsleden.

Agenda en stukken

Agenda en stukken

Activiteiten en vergaderingen van gemeenteraad en de stukken die op de agenda staan.

Praat met de raad

Praat met de raad

Uw ideeën en zorgen delen, raadsinformatiebijeenkomsten, petitie, referendum en meer.

Hoe werkt de raad?

Hoe werkt de raad?

Hier vindt u uitleg over de taken en werkwijze van de raad.

Wie zit er in de raad?

Wie zit er in de raad?

Welke politieke partijen zijn vertegenwoordigd in de raad? En wie zijn de raadsleden?

Contact gemeenteraad

Contact gemeenteraad

De raadsgriffie helpt u bij vragen, een onderwerp op de raadsagenda zetten of inspreken.

Livestream gemeenteraad

Livestream gemeenteraad

Tijdens een vergadering van de gemeenteraad kunt u een live verslag volgen.

Inspreken in een raadsvergadering

Inspreken in een raadsvergadering

De raadsgriffie helpt u als u wilt inspreken tijdens het Raadsplein.

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt of de gemeenteraad, het college en de ambtenaren hun werk goed doen.