Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad bepaalt als algemeen bestuur op hoofdlijnen het beleid van de gemeente.