Contact gemeenteraad

De raadsgriffie is het servicepunt voor de gemeenteraad en voor u als inwoner. De raadsgriffie werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal. De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad.

Dat doet ze onder meer door:

  • de raadsvergaderingen te organiseren en voor te bereiden;
  • raadsinformatie (agenda's, stukken en live-uitzendingen) beschikbaar te maken voor raadsleden en inwoners;
  • de gemeenteraad en inwoners te adviseren over procedures, werkwijzen en de vergaderstructuur.
  • raadsleden te helpen en te adviseren.

Een andere belangrijke functie van de raadsgriffie is contact onderhouden met inwoners en organisaties. De raadsgriffie helpt u onder andere als u vragen heeft over de gemeenteraad, een onderwerp op de agenda wilt zetten of wanneer u wilt inspreken tijdens het Raadsplein. 

Abonneren op Raadsagenda
Wist u dat u zich via raadsgriffie@zwolle.nl kunt abonneren op de Raadsagenda? Na publicatie van de agenda in iBabs ontvangt u dan per mail een link naar de agenda.

De raadsgriffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 of raadsgriffie@zwolle.nl

Bezoekadres

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Postadres

Gemeente Zwolle, Gemeenteraad, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Zwolse raadsfracties