Gastles en klassenbezoek

Gastles 

Wilt u leerlingen laten ervaren hoe de lokale democratie werkt? Meld uw klas dan aan voor een gastles van ProDemos. Eerst krijgen leerlingen een korte uitleg over wat de gemeenteraad doet en wat leerlingen zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen op de lokale democratie. Daarna ervaren ze hoe een raadsvergadering werkt door een korte vergadering na te spelen. Bekijk voor meer informatie over de verschillende gastlessen de website van ProDemosexterne-link-icoon

Democracity

Met het educatieve doe-programma Democracityexterne-link-icoon maken kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool kennis met de lokale politiek. Democracity is een rollenspel waarbij de leerlingen samen een stad bouwen. Het spel wordt gespeeld in de Raadzaal. Na het spel kunnen de leerlingen vragen stellen aan echte raadsleden. 

Klassenbezoek @ gemeentehuis

Betrek leerlingen bij de lokale politiek door op bezoek te gaan bij het gemeentehuis! Bij dit programma leren de leerlingen hoe de lokale politiek werkt. Het Klassenbezoekexterne-link-icoon wordt afgesloten met een rollenspel. Daarbij worden ze geholpen door echte raadsleden. Dit kan op school, maar nog leuker is om dit in de Raadzaal te doen. De gastles is aangepast aan het niveau van de leerlingen en is geschikt voor:

  • Het voortgezet onderwijs;
  • Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Wilt u met uw klas het spel Democracity spelen, een bezoek brengen aan de Raadzaal of wilt u een raadslid op uw school ontvangen? Bekijk de website van ProDemosexterne-link-icoon of neem contact op met de raadsgriffie.