spreker iconInspreken in een raadsvergadering

Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda van de raad en wilt u uw mening geven over iets wat u bezig houdt? Spreek dan in tijdens een debat- of besluitvormingsronde van de gemeenteraad. De raad neemt uw inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt.

Aanmelden voor het inspreken kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. 

Wanneer inspreken?

U mag inspreken over een onderwerp dat op de agenda van een zogenaamd ‘Raadsplein’ (een raadsvergadering) staat, maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Soms wordt een onderwerp twee keer besproken, bijvoorbeeld eerst in een debatronde en later in een besluitvormingsronde. U mag in dat geval maar één keer over hetzelfde onderwerp inspreken. Indien mogelijk is het verstandig bij de raad in te spreken op het moment dat raadsleden nog niet hun mening hebben gevormd. Dan kunnen zij uw inbreng beter betrekken bij hun standpuntbepaling. 

Voor de vergadering

Wij vragen u om uw inspraaktekst te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl of deze tijdens de vergadering aan de dienstdoende griffier te overhandigen (de griffier zit naast de voorzitter). De inspraakteksten worden bij de korte terugblik (beknopt verslag) en het videoverslag gevoegd, zodat raadsleden uw inspraak nog op hun gemak kunnen doorlezen en hier eventueel over door kunnen spreken tijdens een volgende vergadering. Heeft u een presentatie? Lever deze dan voor 17.00 uur op de dag van de vergadering aan. Zo kunnen wij de presentatie nog testen om onnodig oponthoud tijdens de vergadering te voorkomen.

Tijdens de vergadering

  • U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. Echter, het kan voorkomen dat een eerder agendapunt mogelijk iets uitloopt.
  • U kunt plaatsnemen op de publieke tribune op een aangewezen zitplaats.
  • Zodra het agendapunt aan de orde is, nodigt de voorzitter u uit om naar voren te komen.
  • Als de vergadering plaatsvindt in de Raadzaal mag u vervolgens plaatsnemen achter het sprekersgestoelte.
  • De voorzitter geeft u het woord.
  • De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.
  • In alle gevallen is het advies: houd uw inbreng kort en ga niet in op punten die al bekend zijn bij de raadsleden.
  • Na uw inspraak worden raadsleden in de gelegenheid gesteld om vragen aan u te stellen.
  • Na de inspraak en de beantwoording van eventuele vragen kunt u weer plaatsnemen op de publieke tribune op uw aangewezen zitplaats. Het staat u natuurlijk ook vrij om na uw inspraak de Raadzaal te verlaten. Maar u kunt er ook voor kiezen om te blijven als u nog raadsleden wilt benaderen na afloop van de vergadering.

Na de vergadering (verslaglegging)

Van de vergadering wordt een videoverslag en een korte terugblik gemaakt. Zowel het videoverslag als de korte terugblik publiceren wij op de website. Uw inspraakmoment in de Raadzaal is onderdeel van het videoverslag.

Contact en meer informatie

Als u meer wilt weten over de inspraakmogelijkheden, bel dan met de raadsgriffie van de gemeente Zwolle op nummer (038) 498 21 81 of stuur een e-mail naar raadsgriffie@zwolle.nl