Inspreken in een raadsvergadering

Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda van de raad en wilt u uw mening geven over iets wat u bezighoudt? Spreek dan in tijdens een raadsdebat of besluitvormingsronde van de gemeenteraad. De raad neemt uw inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt.

Op de afbeelding hieronder staat hoe het inspreken precies gaat:

Inspreken bij de gemeenteraad

Wanneer mag u inspreken?

U mag inspreken over een onderwerp dat op de raadsagenda staat, maar ook over een onderwerp dat (nog) niet op de agenda staat. Wordt een onderwerp twee keer besproken door de raad? Kies dan één moment waarop u inspreekt. Het raadsdebat is een goed moment, omdat raadsleden hun mening dan nog niet hebben gevormd. 

Mail uw bijdrage

U kunt uw inspraaktekst mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. We publiceren uw inspraaktekst na de vergadering bij de agenda en stukken.

Heeft u een presentatie?

Lever deze dan voor 15.00 uur op de dag van de vergadering aan via raadsgriffie@zwolle.nl. Wij testen de presentatie van tevoren.

Tijdens de vergadering:

  1. We vragen u op tijd aanwezig te zijn. Let wel, het kan voorkomen dat een eerder agendapunt iets uitloopt.
  2. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune.
  3. Zodra uw agendapunt aan de orde is, nodigt de voorzitter u uit om naar voren te komen.
  4. U kunt achter het sprekersgestoelte gaan staan (in de raadszaal) of naast de voorzitter gaan zitten (in de Thomas a Kempiszaal).
  5. De voorzitter geeft u het woord. U heeft maximaal 5 minuten om uw verhaal te doen. Houd uw inbreng dus kort en ga niet in op punten die al bekend zijn bij de raad.
  6. Na inspraak kunnen raadsleden vragen aan u stellen.
  7. U kunt weer plaatsnemen op de publieke tribune om de vergadering te volgen. Of u kunt de vergadering verlaten.
  8. Onze raadsvergaderingen worden live uitgezonden. Na afloop van de vergadering wordt de link naar de opname openbaar gepubliceerd via een nieuwsbericht op Zwolle.nl. Dit nieuwsbericht wordt na 90 dagen automatisch gearchiveerd. De opname op https://channel.royalcast.com/zwolle/#!/archivedexterne-link-icoon blijft beschikbaar. Uw inspraakbijdrage en uw naam komen daarin terug.

Contact en meer informatie

Als u meer wilt weten over de inspraakmogelijkheden, bel dan met de raadsgriffie van de gemeente Zwolle op nummer (038) 498 21 81 of stuur een e-mail naar raadsgriffie@zwolle.nl