boek-zoom iconRekenkamer

De Rekenkamer beoordeelt met een onafhankelijke bril of het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig werkt en wat er eventueel beter kan. Dit doet de Rekenkamer door onderzoek te doen naar allerlei onderwerpen waarover de gemeente beleid maakt of uitvoert.

De Rekenkamer kijkt daarbij of:

  • het beleid voor de inwoners oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid)
  • middelen op de juiste manier worden ingezet (doelmatigheid)
  • voldaan wordt aan wet- en regelgeving (rechtmatigheid)

De Rekenkamer biedt het onderzoek met conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad aan. Die kan zo nodig het beleid aanpassen. Met haar onafhankelijke en kritische bril ondersteunt de Rekenkamer zo de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn kaderstellende en controlerende taak en draagt zij bij aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Zwolle.

Rekenkamer

De gemeente Zwolle was in 1997 een van de eerste gemeenten in Nederland met een Rekenkamerfunctie - bestaande uit raadsleden en externe leden. De Wet Versterking Decentrale Rekenkamers bepaalt dat elke gemeente voor 1 januari 2024 een onafhankelijke Rekenkamer moet instellen, dus zonder raadsleden daarin. De Zwolse gemeenteraad nam daarover een besluit op maandag 25 september 2023.

De Rekenkamer bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De volgende personen zijn op 25 september 2023 benoemd tot lid van de Rekenkamer:

De Rekenkamer wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Evert Jan Bagerman. Hij is bereikbaar via (038) 4982216 of e.bagerman@zwolle.nl

Lopende onderzoeken

  • Het rapport over de scholingsregelingen van de Human Capital Agenda is op 17 juli 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. De collegereactie op het rapport werd op donderdag 20 september ontvangen. Het rapport, inclusief collegereactie, wordt binnenkort geagendeerd voor een raadsdebat.
  • Het rapport over de rol van het Concilium bij het Zwolse beleid werd op 25 september 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders wordt nu in de gelegenheid gesteld om een bestuurlijk reactie te geven op het rapport. Daarna wordt het rapport geagendeerd voor een raadsdebat.

Afgeronde onderzoeken

Inspiratiebrieven

Jaarplan

De Rekenkamer stelt jaarlijks een jaarplan op waarin de activiteiten  voor het komende jaar worden opgesomd. 

Jaarverslag

Via het jaarverslag doet de Rekenkamer verslag van de activiteiten die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

De missie en de leidende principes van de Rekenkamer zijn uitgewerkt in een ambitiedocument (2021).  Ook beschikt de Rekenkamer over een Onderzoeksprotocol waarin de verschillende fasen van het onderzoeksproces zijn uitgewerkt en toegelicht. 

Heeft u een onderwerp voor de Rekenkamer? 

De Rekenkamer bepaalt onafhankelijk welke onderwerpen zij onderzoekt. Wel kan vanuit de gemeenteraad of door inwoners van Zwolle aandacht gevraagd worden voor bepaalde onderwerpen of onderzoeksvragen over het gemeentelijke beleid. U kunt daarvoor bellen of mailen met Evert Jan Bagerman via (038) 4982216 of e.bagerman@zwolle.nl

Bij de keuze voor een onderwerp kijkt de Rekenkamer onder meer naar de invloed van het betreffende beleid op inwoners, de risico’s dat het beleid anders uitpakt dan bedoeld is en de praktische bruikbaarheid van onderzoeksresultaten.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle