Raadszaal Zwolle

Rekenkamer

De Rekenkamercommissie beoordeelt met een onafhankelijke bril of het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig werkt en wat er eventueel beter kan. Dit doet de Rekenkamercommissie door onderzoek te doen naar allerlei onderwerpen waarover de gemeente beleid maakt of uitvoert.

De Rekenkamercommissie kijkt daarbij of:

 • het beleid voor de inwoners oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid)
 • middelen op de juiste manier worden ingezet (doelmatigheid)
 • voldaan wordt aan wet- en regelgeving (rechtmatigheid)

De Rekenkamercommissie biedt het onderzoek met conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad aan. Die kan zo nodig het beleid aanpassen. Met haar onafhankelijke en kritische bril ondersteunt de Rekenkamercommissie zo de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn kaderstellende en controlerende taak en draagt zij bij aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Zwolle.

Samenstelling Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie bestaat uit vier raadsleden en twee externe leden, waaronder de voorzitter. De commissie bestaat uit de volgende personen: 

 • Dirk-Jan Droogh, voorzitter (extern)
 • Bert-Jan Buiskool, lid (extern)
 • Klariska ten Napel, lid (tevens raadslid)
 • Margriet Leest, lid (tevens raadslid)
 • Mart Oude Egbrink, lid (tevens raadslid)

De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Evert Jan Bagerman. Hij is bereikbaar via (038) 4982216 of rekenkamercommissie@zwolle.nl

Heeft u een onderwerp voor de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie bepaalt onafhankelijk welke onderwerpen zij onderzoekt. Wel kan vanuit de gemeenteraad of door inwoners van Zwolle aandacht gevraagd worden voor bepaalde onderwerpen of onderzoeksvragen over het gemeentelijke beleid. U kunt daarvoor bellen of mailen met Evert Jan Bagerman via (038) 4982216 of rekenkamercommissie@zwolle.nl  

Bij de keuze voor een onderwerp kijkt de Rekenkamercommissie onder meer naar de invloed van het betreffende beleid op inwoners, de risico’s dat het beleid anders uitpakt dan bedoeld is en de praktische bruikbaarheid van onderzoeksresultaten.

Bekijk voor meer informatie over de werkwijze van de Rekenkamercommissie het 

Actuele onderwerpen

 • Op 13 juni 2022 verscheen het rapport 'Aandacht voor ouderen, onderzoek naar de toegevoegde waarde van de Seniorenagenda Vitaal en waardig ouder worden'. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu de gelegenheid om te reageren op de conclusies en aanbevelingen in het rapport (het bestuurlijk wederhoor). Het bestuurlijk wederhoor wordt kort na het zomerreces 2022 verwacht, waarna het rapport door de gemeenteraad behandeld zal worden in een debatronde. Bekijk het persbericht en het rapport.
 • In februari 2022 verscheen een Rekenkamerbrief over eventuele gemeentelijke deelname aan een warmtebedrijf in Zwolle. Bekijk de Rekenkamerbrief en de expertnotitie.
 • In mei 2021 presenteerde de Rekenkamercommissie haar onderzoek over Toezicht en handhaving van openbare orde en veiligheid

Eerdere onderzoeken

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle