personen iconVluchtelingen

Op dit moment zitten de reguliere opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in Nederland vol. Deels omdat er nieuwe vluchtelingen ons land inkomen. Maar ook omdat het moeilijk is om voor de statushouders die recht hebben op een woning woonruimte te vinden. Hierdoor zitten ze langer in een opvanglocatie dan zou moeten.

Denk mee over de Regionale Opvang Locatie

Het Rijk zoekt in het land  naar oplossingen voor de huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Ook gemeenten dragen hieraan bij. Als gemeente Zwolle nemen wij onze verantwoordelijkheid en vangen wij mensen op die het nodig hebben.

In Zwolle vangen wij mensen op uit Oekraïne, hebben of hadden we een aantal plekken voor crisisnoodopvang van vluchtelingen en dit jaar (2023) komt er  een regionale opvanglocatie voor statushouders en vluchtelingen die grote kans hebben op een permanente status. Vanaf 2027 willen we een permanente regionale opvanglocatie hebben op één of meerdere locaties voor maximaal 600 kansrijke asielzoekers en statushouders. De locaties hiervoor zijn nu nog niet bekend.

Vragen of informatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar vluchtelingen@zwolle.nl.