Vluchtelingen

Op dit moment zitten de reguliere opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in Nederland vol. Deels omdat er nieuwe vluchtelingen ons land inkomen. Maar ook omdat het moeilijk is om voor de statushouders die recht hebben op een woning woonruimte te vinden. Hierdoor zitten ze langer in een opvanglocatie dan zou moeten.

De provincie Overijssel blijft zich samen met de gemeente inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Zowel op de korte als lange termijn. Er is een groot en acuut opvangtekort in Nederland. Er zijn op dit moment 96.000 opvangplekken nodig. Dit zijn plekken voor mensen die nu in Nederland zijn en een plek nodig hebben. De nood is en blijft dus de komende tijd hoog. De gepresenteerde plannen en voornemens in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet veranderen daar voorlopig niets aan en bieden op korte termijn geen oplossing voor dit probleem.

In Zwolle vangen we op verschillende plekken mensen op. Op deze pagina vind je daarover meer informatie.

Voor vragen of meer informatie kun je een e-mail sturen naar vluchtelingen@zwolle.nl.