Inburgering

Bij inburgeren leert u over Nederland. U leert Nederlands te spreken, schrijven, luisteren en lezen. U leert hoe u aan werk kunt komen of een opleiding kunt volgen. En hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. Als u de Nederlandse taal kent, voelt u zich sneller thuis in Nederland en in Zwolle.

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan noemen wij u statushouder. U moet dan inburgeren.

Bent u als gezinsmigrant naar Nederland gekomen, dan bent u vaak ook verplicht om in te burgeren. U krijgt een brief van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs) als u moet inburgeren

Uw situatie bepaalt welke regels voor u gelden

Welke regels voor u gelden, hangt af van wanneer u een verblijfsvergunning heeft gekregen. Kijk hieronder om te zien welke situatie waarschijnlijk voor u geldt.

Heeft u een inburgeringsplicht gekregen na 1 januari 2022? Dan geldt voor u de Wet Inburgering 2021. De gemeente helpt u bij uw inburgering. U krijgt een vast contactpersoon van de gemeente: uw regievoerder. De regievoerder begeleidt u. U volgt taallessen via de gemeente. U heeft 3 jaar de tijd om uw inburgering te behalen.

Brede intake

De gemeente nodigt u uit voor een Brede intake. Dit betekent dat we met u willen praten om elkaar te leren kennen. We bekijken waar u goed in bent en wat voor (werk)ervaringen u heeft. U doet ook de Leerbaarheidstoets. Dit is een test. U hoeft zich hiervoor niet voor te bereiden. Na de intake bespreekt uw regievoerder samen met u welke inburgeringsroute u gaat volgen.

Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Na de Brede intake wordt alles opgeschreven in een besluit. Dit is uw persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat wat u gaat doen voor uw inburgering. Er staan ook andere afspraken in. Zoals afspraken over meedoen in Zwolle. Of afspraken over hulp bij het vinden van werk. Heeft u uw PIP gekregen? Dan begint uw inburgering echt. U heeft dan 3 jaar de tijd om alles te leren.

Uw inburgeringsroute

De gemeente vertelt u naar welke taalschool u moet gaan. De gemeente betaalt ook uw inburgeringslessen. Er zijn 3 inburgeringsroutes:

  • De B1 route: U doet examens op B1-niveau. U moet deze examens behalen: Schrijven, Spreken, Lezen, Luisteren en het examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM). 
    Is dit niveau te moeilijk? Dan kunt u soms op een lager niveau (A2) examen doen. Dit kan alleen als u al 600 uur inburgeringslessen heeft gehad. Praat hierover met uw regievoerder. 
  • De Zelfredzaamheidsroute (Z-route): U moet 800 uur lessen volgen om Nederlands te leren. Ook moet u 800 uur meedoen in de Nederlandse samenleving. U hoeft geen examens te doen. Aan het einde heeft u een gesprek met uw regievoerder. Daarna bent u klaar met uw inburgering.
  • De Onderwijsroute: Via deze route bereidt u zich voor op een opleiding na uw inburgering. U moet examens doen op taalniveau B1 of B2. U moet deze examens behalen: Schrijven, Spreken, Lezen en Luisteren. U werkt ook aan uw studievaardigheden, rekenen en Engels. En u moet het taalschakeltraject afronden. U moet ook het examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) behalen. 

Participatieverklaringstraject

Het Participatieverklaringstraject (PVT) is een belangrijk deel van uw inburgering. Tijdens dit traject leert u over het leven in Nederland en in Zwolle. U leert ook over de Nederlandse cultuur, regels, en hoe mensen hier met elkaar omgaan. Aan het einde van het traject moet u een verklaring ondertekenen. Als u dat doet, bent u klaar met uw PVT.

De Module Arbeidsmarkt en Participatie

De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) is belangrijk als u de B1-route of de Zelfredzaamheidsroute volgt. U leert dan over werken en meedoen in Nederland. U doet ook minstens 40 uur betaald werk of vrijwilligerswerk. Daarna heeft u een gesprek met uw regievoerder. Als dat gesprek goed gaat, bent u klaar met uw MAP.

Ontheffing, vrijstelling of verlenging van uw inburgering

Soms lukt het niet om op tijd klaar te zijn met uw inburgering. Bijvoorbeeld door problemen met uw gezondheid. Praat hierover met uw regievoerder. Misschien kunt u meer tijd krijgen. Of misschien hoeft u bepaalde dingen niet te doen.

Inhouden van uw vaste kosten

De gemeente moet u helpen met uw vaste kosten. Vaste kosten zijn bijvoorbeeld uw huur, zorgverzekering en rekeningen voor water en elektriciteit. In de eerste 6 maanden houden we een deel van uw uitkering in om deze kosten te betalen. We bieden ook een cursus aan over geld. Na de inburgering praat u met uw regievoerder. U bespreekt dan of u zelf de kosten betaalt of dat de gemeente u nog langer helpt.

Bent u naar Nederland gekomen als gezinsmigrant? Waarschijnlijk moet u dan inburgeren. U krijgt hierover een brief van DUO. Heeft u na 1 januari 2022 de inburgeringsplicht gekregen? Dan geldt voor u de nieuwe Wet Inburgering 2021. Dat betekent dat de gemeente u begeleidt bij uw inburgering. U krijgt een vast contactpersoon: uw regievoerder. U heeft 3 jaar om uw inburgering te halen. U moet zelf uw inburgering betalen. U kunt geld lenen bij DUO.

Brede intake

De gemeente nodigt u uit voor een Brede intake. Dit betekent dat we met u willen praten om elkaar te leren kennen. U doet ook de Leerbaarheidstoets. Dit is een test. U hoeft zich hiervoor niet voor te bereiden. Na de intake bespreekt uw regievoerder samen met u welke inburgeringsroute u gaat volgen.

Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Na de Brede intake wordt alles opgeschreven in een besluit. Dit is uw persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat wat u gaat doen voor uw inburgering. Heeft u uw PIP gekregen? Dan begint uw inburgering echt. U heeft dan 3 jaar de tijd om alles te leren.

Uw inburgeringsroute

Samen met uw regievoerder bepaalt u de beste inburgeringsroute. U moet zelf een taalschool zoeken waar u uw inburgeringsroute gaat volgen. Er zijn 3 inburgeringsroutes:

  • De B1 route: U doet examens op B1-niveau. U moet deze examens behalen: Schrijven, Spreken, Lezen, Luisteren en het examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM). Is dit niveau te moeilijk? Dan kunt u soms op een lager niveau (A2) examen doen. Dit kan alleen als u al 600 uur inburgeringslessen heeft gehad. Praat hierover met uw regievoerder. 
  • De Zelfredzaamheidsroute (Z-route): U moet 800 uur inburgeringslessen volgen om Nederlands te leren. U hoeft geen examens te doen. Aan het einde heeft u een gesprek met uw regievoerder. Daarna bent u klaar met uw inburgering.
  • De Onderwijsroute: Via deze route bereidt u zich voor op een opleiding na uw inburgering. U moet examens doen op taalniveau B1 of B2. U moet deze examens behalen: Schrijven, Spreken, Lezen en Luisteren. U werkt ook aan uw studievaardigheden, rekenen en Engels. En u moet het taalschakeltraject afronden. U moet ook het examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) behalen.

Participatieverklaringstraject

Het Participatieverklaringstraject (PVT) is een belangrijk deel van uw inburgering. Tijdens dit traject leert u over het leven in Nederland en in Zwolle. U leert ook over de Nederlandse cultuur, regels, en hoe mensen hier met elkaar omgaan. Aan het einde van het traject moet u een verklaring ondertekenen. Als u dat doet, bent u klaar uw PVT.

De Module Arbeidsmarkt en Participatie

De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) is belangrijk als u de B1-route of de Zelfredzaamheidsroute volgt. U leert dan over werken en meedoen in Nederland. U doet ook minstens 40 uur betaald werk of vrijwilligerswerk. Daarna heeft u een gesprek met uw regievoerder. Als dat gesprek goed gaat, bent u klaar met uw MAP.

Taalschool kiezen

De meeste mensen volgen een cursus op een taalschool. U mag zelf kiezen welke taalschool. Kies voor een taalschool met het Blik op Werk Keurmerk. Dan weet u zeker dat het een goede school is. Uw regievoerder kan u hierbij helpen. Kijk voor meer informatie op de website van Blik op Werkexterne-link-icoon.

Examen doen

U kunt zich via Mijn Inburgeringexterne-link-icoon van DUO aanmelden voor uw examens. U moet uw examens zelf betalen. U kunt hiervoor een lening afsluiten bij DUOexterne-link-icoon. Volgt u de Zelfredzaamheidsroute? Dan hoeft u geen examens te doen.

Geld lenen voor uw inburgering

Heeft u niet genoeg geld voor uw inburgering? Dan kunt u misschien geld lenen bij DUO. DUO bekijkt hoeveel geld u kunt lenen. Maar let op, deze lening moet u terugbetalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DUO via www.inburgeren.nlexterne-link-icoon.

Ontheffing, vrijstelling of verlenging van uw inburgering

Soms lukt het niet om op tijd klaar te zijn met uw inburgering. Bijvoorbeeld door problemen met uw gezondheid. Praat hierover met uw regievoerder. Misschien kunt u meer tijd krijgen. Of misschien hoeft u bepaalde dingen niet te doen.

Bent u statushouder en heeft u een inburgeringsplicht gekregen vóór 1 januari 2022? Dan geldt voor u de Wet Inburgering 2013. Dat betekent dat u zelf voor uw inburgering moet zorgen. U heeft 3 jaar om uw inburgering af te ronden. U moet zelf uw inburgering betalen.

Taalschool kiezen

De meeste mensen volgen een cursus op een taalschool. U mag zelf kiezen welke taalschool. Kies voor een taalschool met het Blik op Werk Keurmerk. Dan weet u zeker dat het een goede school is. Kijk voor meer informatie op de website van Blik op Werkexterne-link-icoon.

Participatieverklaringstraject

Het Participatieverklaringstraject (PVT) is een belangrijk deel van uw inburgering. U leert dan over het leven in Nederland en in Zwolle. U leert ook over de Nederlandse cultuur, regels, en hoe mensen hier met elkaar omgaan. Aan het einde van het traject moet u een verklaring ondertekenen. Als u dat doet, bent u klaar met uw PVT.

Examen doen

Om uw inburgering af te ronden moet u verschillende examens doen: Schrijven, Spreken, Lezen en Luisteren. Deze examens moet u halen op taalniveau A2. Naast de taalexamens moet u het examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) halen. U moet waarschijnlijk ook oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) behalen.

U kunt zich via Mijn Inburgeringexterne-link-icoon van DUO aanmelden voor uw examens. U moet de kosten voor de examens zelf betalen.  U kunt hiervoor een lening afsluiten bij DUOexterne-link-icoon.

Ontheffing, vrijstelling of verlenging van uw inburgering

Soms lukt het niet om op tijd klaar te zijn met uw inburgering. Bijvoorbeeld door problemen met uw gezondheid. Misschien kunt u meer tijd krijgen voor uw inburgering. Of misschien hoeft u bepaalde dingen niet te doen. Neem hierover contact op met DUO.

Hulp bij uw inburgering (voor statushouders)

Het is heel belangrijk om uw inburgering op tijd af te ronden. Misschien heeft u daar hulp bij nodig. Misschien heeft u ook hulp nodig met geld? De gemeente Zwolle kan u misschien helpen.

ELIP-ondersteuning

Misschien kunt u meedoen met ELIP, een programma van de gemeente Zwolle. Dat kan als uw inburgering bijna klaar is of als u bijna geen geld meer heeft van uw lening. We kijken samen met u of u ELIP-ondersteuning kunt krijgen.

Meedoen aan ELIP is gratis. Maar u moet wel goed meedoen. Dat betekent dat u naar alle lessen moet gaan en de afspraken moet volgen.

Heeft u interesse of vragen?

Neem dan contact op met de gemeente. Heeft u geen contactpersoon? Stuur dan een e-mail naar teamipa@zwolle.nl. Of bel naar de gemeente via: 14 038.

Bent u naar Nederland gekomen als gezinsmigrant? Waarschijnlijk moet u dan inburgeren. U krijgt hierover een brief van DUO.

Heeft u een inburgeringsplicht gekregen vóór 1 januari 2022? Dan geldt voor u de Wet Inburgering 2013. Dat betekent dat u zelf voor uw inburgering moet zorgen. U heeft 3 jaar om uw inburgering af te ronden. U moet zelf uw inburgering betalen.

Taalschool kiezen

De meeste mensen volgen een cursus op een taalschool. U mag zelf kiezen welke taalschool. Kies voor een taalschool met het Blik op Werk Keurmerk. Dan weet u zeker dat het een goede school is. Kijk voor meer informatie op de website van Blik op Werkexterne-link-icoon.

Participatieverklaringstraject

Het Participatieverklaringstraject (PVT) is een belangrijk deel van uw inburgering. U leert dan over het leven in Nederland en in Zwolle. U leert ook over de Nederlandse cultuur, regels, en hoe mensen hier met elkaar omgaan. Aan het einde van het traject moet u een verklaring ondertekenen. Als u dat doet, bent u klaar met uw PVT.

Examen doen

U moet verschillende examens doen: Schrijven, Spreken, Lezen en Luisteren. Deze examens moet u halen op A2 niveau (of hoger). U moet ook het examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) behalen. U moet waarschijnlijk ook oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) behalen.

U kunt zich via Mijn Inburgeringexterne-link-icoon van DUO aanmelden voor uw examens. U moet uw examens zelf betalen. U kunt hiervoor een lening afsluiten bij DUOexterne-link-icoon.

Ontheffing, vrijstelling of verlenging van uw inburgering

Soms lukt het niet om op tijd klaar te zijn met uw inburgering. Bijvoorbeeld door problemen met uw gezondheid. Misschien kunt u meer tijd krijgen voor uw inburgering. Of misschien hoeft u bepaalde dingen niet te doen. Neem hierover contact op met DUO.

Klaar met inburgeren

Als u alles hebt gedaan wat nodig is voor uw inburgering, bent u klaar! Gefeliciteerd!

Misschien wilt u nog beter Nederlands leren. Soms kunt u extra lessen krijgen van de gemeente Zwolle. Heeft u hier interesse in? Neem dan contact op met Danielle van Assen via  d.van.assen@zwolle.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over inburgering? Stuur dan een e-mail naar de gemeente: teamipa@zwolle.nl. Of bel naar: 14 038.