Noodopvang

De asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland zitten overvol. De nood is zo hoog dat onze regering de situatie een landelijke crisis noemt. Daarom heeft de regering aan alle veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om crisisnoodopvangplekken te regelen om de aanmeldcentra zoals in Ter Apel te ontlasten. De 11 gemeenten binnen Veiligheidsregio IJsselland spraken af om hier samen voor te zorgen.

Ook in Zwolle bieden we crisisnoodopvang. Zo verblijven er tijdelijk vluchtelingen in hotel Lumen. In de zomer van 2022 bood Zwolle crisisnoodopvang in een schip in de Prinses Margiethaven en in de IJsselhallen.

Crisisnoodopvang is tijdelijk

Crisisnoodopvang is voor een korte periode. Als er ergens anders weer plek is, dan gaan de vluchtelingen terug naar het aanmeldcentrum in Ter Apel of door naar een andere opvanglocatie. De gemeentes zijn  verantwoordelijk voor de crisisnoodopvang. 

Crisisnoodopvang is geen permanente oplossing. Het is daarom nodig dat deze crisisnoodopvang in onze gemeente en ook landelijk zo snel mogelijk wordt afgebouwd. Om uit deze zogenaamde asielcrisis te komen, willen we ons in Zwolle richten op de uitstroom van statushouders naar tijdelijke of permanente woningen Zodat deze nieuwe Zwollenaren in hun nieuwe woonplaats kunnen starten met inburgeren en integreren. 

Meer informatie?

Kijk bij de veel gestelde vragen hieronder of stuur een e-mail naar crisisnoodopvang@zwolle.nl.

Vragen en antwoorden crisisnoodopvang

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel zit ook vol.

De nood is zo hoog dat onze regering de situatie een landelijke crisis noemt. Daarom heeft de regering aan alle veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om crisisnoodopvangplekken te regelen. De 11 gemeenten binnen Veiligheidsregio IJsselland spraken af om hier samen voor te zorgen. Deze afspraken lopen door tot 1 april 2023.

In deze veiligheidsregio bieden/boden verschillende gemeenten crisisnoodopvang. De opdracht van het rijk voor 2022 was om 450 asielzoekers op te vangen in de veiligheidsregio IJsselland. Dat doel is ruimschoots gehaald.

Omdat er een tekort aan opvangplekken is, brengen we asielzoekers nu tijdelijk onder in crisisnoodopvang. Het COA hanteert de volgende definities: 

Noodopvang:

Is er niet genoeg plek in de asielzoekerscentra (azc)? Dan vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen dan de standaard opvanglocaties van het COA. Zoals sport- evenementenhallen. 

Crisisnoodopvang:

Is er voor asielzoekers geen plek meer in de noodopvang? Dan regelen de gemeenten en veiligheidsregio's crisisnoodopvang. Dit is korte opvang van normaal gesproken ongeveer 1 week in ruimtes die de overheid meestal inzet bij een ramp of crisis. 

Op lokaal niveau bepalen we  hoe we de opvang organiseren op basis van de door het COA gestelde eisen.

De veiligheidsregio's hebben de opdracht om per regio asielzoekers op te vangen. De gemeenten binnen onze Veiligheidsregio IJsselland hebben met elkaar gesproken over de mogelijkheden. We voelen ons uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren.

Ja. In de Veiligheidsregio IJsselland bieden verschillende andere gemeente ook opvang. In elke gemeente wordt gekeken naar opvanglocaties. Het is wel een lastige zoektocht, omdat we ook opvanglocaties nodig hebben voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. En daarnaast is er ook de woningnood.

De opvang van vluchtelingen in een noodopvang kost geld. Het COA betaalt alle kosten van de opvang van de vluchtelingen, ook de kosten voor de crisisnoodopvang in Zwolle.

Nee, er is een crisis aan de gang en dit is crisisnoodopvang.

Dat neemt niet weg dat we het uiteraard belangrijk vinden om omwonenden goed te informeren en met hen in gesprek te gaan en te blijven tijdens de duur van de opvang. Dit doen we onder andere via gesprekken, bijeenkomsten of brieven. Maar ook via informatie in bijvoorbeeld de huis aan huis krant of de wijkkrant.