document iconMeer nieuws

 • College kiest focus om ambities sneller uit te voeren

  Het college van B en W in Zwolle gaat steviger inzetten op uitvoering van plannen uit het coalitieakkoord “Samen voor een waarde(n)volle toekomst”, zoals het versterken van de sociale basis, energietransitie, investeren in cultuur, wonen en de kwaliteit van de stad. Om hiermee vaart te maken en daarnaast in te kunnen spelen op urgente thema’s als bestaanszekerheid, kansengelijkheid, de opvang van vluchtelingen en de mobiliteitstransitie wil het college focus aanbrengen en keuzes maken om financiële ruimte te scheppen.

 • Zwollenaren gooien 365.000 zakken restafval minder weg

  Sinds de start van het tarief op restafval is de afvalberg in Zwolle flink geslonken. In het eerste kwartaal van 2023 gooiden Zwollenaren 365.000 zakken restafval minder weg dan in diezelfde periode in 2022. Dat betekent dat er 2,56 miljoen kilo minder restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Veel van wat eerst restafval was, wordt nu gerecycled: de hoeveelheid gescheiden gft, papier en pmd in Zwolle nam toe.

  Restafval wordt gescheiden in een textiel, papier, glas, pmd en gft-bak
 • Zwolle verwelkomt eerste stadsbouwmeester: Sjoerd Feenstra

  Sjoerd Feenstra is benoemd als de allereerste stadsbouwmeester van Zwolle. Met deze nieuwe functie streven de partijen in de stad en de gemeente ernaar om de unieke kwaliteiten van Zwolle te versterken, de samenhang te bevorderen en innovatieve oplossingen te stimuleren voor onder meer het bouwen van woningen. Deze zomer begint de nieuwe stadsbouwmeester en zal zijn kennismaking met ondernemers, organisaties en inwoners van Zwolle starten.

 • Gemeenteraad debatteert o.a. over de Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp

  Maandag 5 juni is er vanaf 19.30 uur een raadsdebat in de Raadzaal over de Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp, gevolgd door een themadebat Vrijetijdsbesteding. In de TAK-zaal is tegelijkertijd een themadebat Klimaat & Energie.

  Raadszaal Zwolle
 • Gemeenteraad neemt diverse besluiten op dinsdag 30 mei

  Dinsdag 30 mei is er vanaf 19.30 uur een besluitvormingsronde in de Raadzaal. Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad verschillende besluiten.

  Raadszaal Zwolle
 • Praat mee over vluchtelingen in Zwolle

  We willen graag met de stad in gesprek over de verschillende keuzes die we moeten maken over de opvang van vluchtelingen. Dat we vluchtelingen blijven opvangen staat vast maar hoe we dat doen, daarover horen we graag uw mening. We nodigen u daarom van harte uit om mee te praten in de stadsdialoog vluchtelingen.

  Inwoners van de crisisnoodopvang in Zwolle

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle