Meldingen, klachten en bezwaren

De gemeente Zwolle doet haar best om alle inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over hoe u in een bepaalde situatie bent behandeld. Het kan ook zijn dat u een melding, suggestie of klacht over de openbare ruimte heeft.

Wat u kunt doen in deze en andere gevallen, leest u op deze pagina’s.

Meldingen openbare ruimte

Meldingen openbare ruimte

Meld losse stoeptegels, zwefafval, kapotte straatverlichting of riolering, eikenprocessierups, verloren of gevonden voorwerpen en meer. 

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan voor ongemak zorgen. De gemeente en ROVA zetten zich in om de overlast door de eikenprocessierups te verminderen.

Verloren en gevonden

Verloren en gevonden

Lees hoe u een verloren voorwerp kunt opzoeken of een gevonden voorwerp kunt melden. 

Een klacht over de gemeente

Een klacht over de gemeente

Als u het niet eens bent met de manier waarop u door de gemeente bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren.

Schade door gemeentelijk handelen

Schade door gemeentelijk handelen

Als u vindt dat u door doen of laten van de gemeente Zwolle schade heeft geleden, dan kunt u een schadeclaim indienen.

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente dan kunt in bepaalde gevallen een bezwaarschrift indienen.

Meld discriminatie

Meld discriminatie

Voelt u zich gediscrimineerd? Heeft u discriminatie waargenomen? Meld het via Discriminatieoost.nl

Persoonlijke veiligheid

Persoonlijke veiligheid

Meld mensenhandel, uitbuiting van minderjarigen en andere situaties waarbij uw veiligheid of die van een ander gevaar loopt. 

Meldpunt moeilijke teksten

Meldpunt moeilijke teksten

Meld het ons als u een moeilijke brief van ons gekregen, of een tekst op onze website niet begrijpt.

Zie ook

Servicenormen

De gemeente Zwolle is er voor u. Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst. In onze servicenormen leest u wat u van onze dienstverlening kunt verwachten. Wanneer u vindt dat onze hulp aan u beter kan, of wanneer u een tip heeft om het contact met u beter te laten verlopen, horen we dat graag.