Meldingen, klachten en bezwaren

De gemeente Zwolle doet haar best om alle inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over hoe u in een bepaalde situatie bent behandeld. Het kan ook zijn dat u een melding, suggestie of klacht over de openbare ruimte heeft.

Wat u kunt doen in deze en andere gevallen, leest u op deze pagina’s.

Straatverlichting

OWP Meldingen | Kapotte straatverlichting

Meld een lantaarnpaal die het niet doet of beschadigd is. 

Stoeptegels

OWP Meldingen | Losse stoeltegels

Meld losse of beschadigde stoeptegels. 

Zwerfvuil

OWP Meldingen | Zwerfvuil

Meld zwerfvuil op straat of in de berm. 

Afval naast container / stort

OWP meldingen | Afval

Meld afval naast de container, stankoverlast, lawaai en meer

Bomen en overig groen

OWP meldingen | Openbaar groen, overig

Meld overlast van bomen of ander groen in uw omgeving

Meer meldingen >

owp meldingen | overige naar owp

Meer meldingen, zoals straatmeubilair, riolering of toegankelijkheid

Een klacht over de gemeente

Button | Een klacht over de gemeente

Als u het niet eens bent met de manier waarop u door de gemeente bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren.

Schade door gemeentelijk handelen

Klachten & bezwaren | Schade door gemeentelijk handelen

Als u vindt dat u door doen of laten van de gemeente Zwolle schade heeft geleden, dan kunt u een schadeclaim indienen.

Meldpunt moeilijke teksten

Meldpunt moeilijke teksten

Meld het ons als u een moeilijke brief van ons gekregen, of een tekst op onze website niet begrijpt.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente dan kunt in bepaalde gevallen een bezwaarschrift indienen.

Planschade

Een beslissing van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening kan leiden tot inkomensderving of waardevermindering van de onroerende zaak. Misschien heeft u recht op een tegemoetkoming in de planschade.

Servicenormen

De gemeente Zwolle is er voor u. Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst. In onze servicenormen leest u wat u van onze dienstverlening kunt verwachten.

Bezwaar en beroep belastingen

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag van de gemeente, zoals bijdrage bedrijveninvesteringszone (BIZ), precariobelasting, leges, naheffingsaanslag parkeerbelastingen (parkeerbon), dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ongewenst drukwerk

Wilt u geen ongeadresseerd drukwerk ontvangen? Plak dan een nee/ja-sticker (geen reclame, wel gratis kranten) of nee/nee-sticker (geen reclame en geen gratis kranten) op uw brievenbus.

De stickers zijn gratis verkrijgbaar in het Stadhuis en het Stadskantoor.

Een sticker thuis ontvangen kan via www.neeneeneeja.nl

Afmelden voor reclame waar uw adres op staat kan via www.postfilter.nl
 

Openbare orde