Meld discriminatie

Discriminatie betekent dat u ongelijk wordt behandeld. Bijvoorbeeld door uw afkomst, leeftijd of geaardheid. Discriminatie is verboden. Als u wordt gediscrimineerd of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie:

U kunt bij Vizier terecht voor:

Uw melding wordt behandeld door Vizierexterne-link-icoon. Hulp van Vizier is gratis.

  • Het melden van discriminatie
  • Advies over hoe u met discriminatie om kunt gaan
  • Informatie over wat u tegen discriminatie kunt doen
  • Bemiddeling tussen u en degene die u discrimineert
  • Hulp bij het opstarten van een klachtenprocedure
  • Hulp bij het aangifte doen bij de politie

Over de Vizier Oost

Vizier is het antidiscriminatiebureau in Overijssel. Deze stichting werkt onafhankelijk. Medewerkers van Vizier luisteren naar u en kunnen advies geven. En als het nodig is ondernemen zij actie richting degene die u discrimineert. Uitgangspunt is de Algemene wet gelijke behandeling. Hulp van Vizier is gratis. Vizier wordt betaald door de gemeenten in Overijssel.