Besluit te laat

Nemen wij niet op tijd een besluit over uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u dit bij ons melden en ons vragen alsnog een besluit te nemen. En u kunt een dwangsom (geldbedrag) vragen. Dat staat in de Wet dwangsom en beroep.

Wij vinden het belangrijk dat u op tijd een besluit van ons ontvangt. Moet u te lang wachten op ons besluit? Dan kunt u ons een bericht sturen. 

Wanneer geldt dit?

Dit geldt voor alle aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering of subsidie heeft aangevraagd. Of een vergunning heeft aangevraagd. Dit geldt ook als u bezwaar heeft gemaakt tegen een besluit van de gemeente. 

Wanneer wij uw aanvraag of bezwaar ontvangen, moeten wij op tijd een besluit nemen. Meestal staat in de wet wanneer dit is. Staat dit niet in de wet? Dan geldt een redelijke termijn. Vaak is dat 8 weken. 

Besluiten te laat

Is ons besluit te laat? Dan kunt u ons hierover een bericht sturen. Daarin schrijft u:

 • Om welke aanvraag het gaat. Vermeld ook het kenmerknummer. En de afdeling of de naam van de medewerker. Deze gegevens vindt u bovenaan de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar. 
 • Dat de gemeente te laat is met het nemen van een besluit.
 • Dat u een dwangsom (geldbedrag) vraagt.

Op Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon vindt u een voorbeeld.

U kunt uw bericht versturen:

 • Per e-mail. Gebruik het e-mailadres dat in de ontvangstbevestiging staat.
 • Via het contactformulierexterne-link-icoon
 • Per post. Zet op de envelop de afdeling waar u uw aanvraag/ bezwaar naartoe heeft gestuurd.

Gemeente Zwolle
Afdeling …
Postbus 10007 
8000 GA Zwolle

Wat gebeurt er daarna?

Zodra wij uw bericht hebben ontvangen, hebben wij 2 weken de tijd om een besluit te nemen.

Nemen we later een besluit? Dan heeft dit 2 gevolgen:

 1. U heeft recht op een dwangsom voor elke dag dat wij de beslistermijn overschrijden. 
  • De eerste 14 dagen is de dwangsom € 23 per dag. 
  • De 14 dagen daarna is de dwangsom € 35 per dag.
  • Daarna is de dwangsom € 45 per dag.
  • De dwangsom is maximaal 42 dagen en maximaal € 1.442.
 2. U kunt direct in beroep gaan. Daarvoor moet u naar de rechter. Stelt de rechter u in het gelijk? Dan moeten wij alsnog binnen 2 weken een beslissing nemen.

Soms duurt het langer voor wij een besluit nemen

Soms hebben wij meer tijd nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag of bezwaar. In een aantal gevallen kunnen we daarom de beslistermijn verlengen. Bijvoorbeeld als wij moeten wachten op informatie. Of als wij heel veel informatie van u ontvangen. U ontvangt daarover altijd van ons een brief. Omdat we de beslistermijn niet overschrijden, heeft u geen recht op een dwangsom.

Wet open overheid

Vraagt u de gemeente om documenten openbaar te maken? Dan is dat een Woo-verzoek. U heeft dan geen recht op een dwangsom.