wijzen iconVerzoek om handhaving (bouw)regels

Denkt u dat iemand iets gebouwd heeft zonder vergunning? Of dat iemand iets doet wat niet mag volgens het bestemmingsplan? Of andere (bouw)regels overtreedt? Dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven. U doet dan een verzoek om handhaving. Gaat het niet om bouwen of gebruik van een bouwwerk of terrein, maar om iets in de openbare ruimte, dan kunt u een melding doen op de pagina Melding openbare ruimte. Wij moeten eerst onderzoeken of het echt om een overtreding gaat. Daarna besluiten we of we gaan handhaven.

Wie kan een verzoek indienen?

U kunt alleen een verzoek om handhaving indienen als u ‘belanghebbende’ bent. Dit moeten wij dus eerst beoordelen. We hebben daarom de volgende gegevens van u nodig:

  • wie u bent;
  • waar u woont;
  • waarom u  een verzoek indient.

We kunnen niet voorkomen dat bekend wordt dat u een verzoek heeft ingediend. Daarom nemen we geen anonieme verzoeken in behandeling.

Wilt u anoniem blijven voor de overtreder? Of voor de gemeente? Dan kunt u een melding indienen.

Verzoek indienen

U kunt uw verzoek om handhaving online indienen met DigiD of eHerkenning.

Online indienen met DigiD

U kunt uw verzoek online indienen met uw DigiD. Heeft u geen DigiD-inlogcode? Kijk dan op DigiD.nl.

Verzoek indienen met DigiD

Online indienen met eHerkenning

Ondernemers kunnen het verzoek indienen met eHerkenning. U heeft hiervoor een eHerkenning inlogcode nodig.

Verzoek indienen met eHerkenning

Behandeling van uw verzoek

Als u een verzoek om handhaving indient, nemen wij dit in behandeling. Wij zijn verplicht een besluit te nemen op het verzoek.

Hoe werkt het?

Hebben wij vastgesteld dat u belanghebbende bent én dat het om een overtreding gaat? Dan kijken we:

  • of er bijzondere omstandigheden zijn waardoor we niet gaan handhaven;
  • of de overtreding gelegaliseerd kan worden. Dit betekent dat de overtreder een omgevingsvergunning kan krijgen voor de overtreding. De overtreder moet deze vergunning dan alsnog aanvragen. 

Zijn er geen bijzondere omstandigheden waardoor we niet gaan handhaven en kan de overtreding niet worden gelegaliseerd? Dan gaan we handhaven. Dat doen we met een last onder dwangsom. Dit betekent dat wij de overtreder dwingen om de overtreding blijvend te stoppen. Als dat niet gebeurt, moet de overtreder een geldbedrag betalen. Het kan ook zijn dat de gemeente de overtreding zelf stopt. Dit heet een ‘last onder bestuursdwang’.

Niet eens met het besluit?

U ontvangt van ons een besluit op uw verzoek om handhaving. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle