Meldpunt

Meld een probleem in de openbare ruimte.

Let op!! De gemeente Zwolle werkt niet samen met websites/apps zoals Buitenbeter en Milieuklachten.nl.

Bellen bij spoed of gevaarlijke situatie

Soms is er sprake van een gevaarlijke situatie. Als u ons belt op 14038 (5 cijfers), kunnen we snel handelen. Bel ons in deze situaties: 

  • Als er glas of olie op het wegdek ligt.
  • Bij verstopping van de riolering buiten jouw erf, maar wel op gemeentegrond.
  • Als een putdeksel weg of gebroken is.
  • Bij een gat in het wegdek, waarbij een gevaarlijke situatie ontstaat.
  • Als een rode lamp van het drukriool/gemaal knippert.
  • Als verkeerslichten binnen de bebouwde kom niet werken.
  • Bij een omvergereden lantaarnpaal of zichtbare bedrading.

In andere gevallen kunt u de melding hieronder doorgeven.

Behandeling van uw melding

Wij proberen uw melding zo goed en snel mogelijk op te pakken. Hierbij kijken wij naar de prioriteit van de melding. Soms kunnen wij een melding niet oppakken. Vaak wordt een melding meegenomen tijdens het reguliere onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan groenonderhoud.

Melding handhaving

Meld hier grof huishoudelijk afval en huisvuilzakken, vandalisme, parkeeroverlast, overlast door drugs/bedelen/hondenoverlast/dak en thuislozen in de openbare ruimte, overlast tijdens een evenement. Of als u denkt dat men de regels van openbare ruimte overtreedt.

Melding voor ROVA

Meldingen over verontreiniging van afvalbakken, graffiti, riolering, asfalt-, klinker- en onverharde wegen, gladheidbestrijding, openbaar groen, pleinen, speelplaatsen en parken, snoei werkzaamheden, straatmeubilair (zoals zitbanken/verkeersborden) en ongedierte kunt u direct aan de ROVA doorgeven.

Melding openbare ruimte

Meld hier niet werkende stoplichten, gevaarlijke objecten (olie/glas) op het wegdek, toegankelijkheid in openbare ruimte, bruggen en kademuren, onveilige verkeerssituatie, overlast van dieren, geluidsoverlast door verkeer, bereikbaarheid of overig overlast in de openbare ruimte.

Melding openbare verlichting

Meld hier een lantaarnpaal die het niet doet of beschadigd is. Bij een omvergereden lantaarnpaal of zichtbare bedrading, bel ons op 14038 (vijf cijfers).

Milieuklacht voor Omgevingsdienst

Meld eenvoudig milieuklachten (o.a. geluidsoverlast, stankoverlast door bedrijven of horeca) bij Omgevingsdienst IJsselland.

Eikenprocessierups

Via de kaart kunt u een melding doen van de eikenprocessierups. Klik op de kaart en deze opent in een nieuw scherm. Om een melding doen klikt u de betreffende boom aan. ROVA gaat na de melding aan de slag met het weghalen van de rups.

Dierenambulance

Dood of gewond dier op de weg melden.

Waterschap WDO Delta

Meldingen over dode dieren in/op het water, drijfvuil, baggeren, snijschouw of vijvers kunt u direct doorgeven aan het Waterschap.

Meldpunt routes

Beschadigde of foute bewegwijzering wandel- en fietsroutes kunt u doorgeven aan het Meldpunt Routes.