Meldpunt

Meld een probleem in de openbare ruimte.

Let op!! De gemeente Zwolle werkt niet samen met websites/apps zoals Buitenbeter en Milieuklachten.nl.

Bel ons bij spoed of gevaar

Soms is er een gevaarlijke situatie. Als u belt naar 14038, kunnen we snel helpen. Bel ons bij deze problemen:

 • Glas of olie op de weg.
 • Verstopping van de riolering buiten uw terrein, maar wel op gemeentegrond.
 • Een putdeksel is weg of kapot.
 • Een gevaarlijk gat in de weg.
 • Een rode lamp van het drukriool knippert.
 • Verkeerslichten werken niet.
 • Een lantaarnpaal is omvergereden of er is zichtbare bedrading.
  Voor andere problemen kunt u hieronder een melding doen.

Wat we doen met uw melding

Wij proberen uw melding snel te bekijken en op te lossen. We kijken hoe belangrijk de melding is. Soms kunnen wij een melding niet meteen oplossen. Vaak lossen we de melding op tijdens het gewone onderhoud, zoals onderhoud van planten en bomen.

Melding handhaving

Meld hier problemen met:

 • Groot afval en vuilniszakken op straat
 • Vandalisme
 • Parkeerproblemen
 • Overlast door drugs, bedelen, honden, daklozen
 • Overlast bij evenementen
 • Als iemand de regels in de openbare ruimte overtreedt

Melding voor ROVA

Deze problemen meldt u bij ROVA:

 • Afvalbakken
 • Graffiti
 • Riolering
 • Wegen
 • Gladheid
 • Openbaar groen en snoeiwerkzaamheden
 • Pleinen, speelplaatsen en parken
 • Straatmeubilair (zitbanken, verkeersborden)
 • Ongedierte

Melding openbare ruimte

Meld hier problemen met:

 • Stoplichten die niet werken
 • Gevaarlijke voorwerpen (olie/glas) op de weg
 • Toegankelijkheid in de openbare ruimte
 • Bruggen en kademuren
 • Onveilige verkeerssituaties
 • Overlast van dieren
 • Geluidsoverlast door verkeer
 • Bereikbaarheid
 • Andere overlast in de openbare ruimte

Melding openbare verlichting

Meld hier een lantaarnpaal die kapot of beschadigd is. Bel ons op 14038 (vijf cijfers) bij een omvergereden lantaarnpaal of zichtbare bedrading.

Milieuklachten

Bij de Omgevingsdienst IJsselland kunt u klachten melden die te maken hebben met het milieu. Bijvoorbeeld als u last heeft van de geur of het geluid van een bedrijf.

Eikenprocessierups melden

U kunt via de kaart een melding maken van de eikenprocessierups. Klik op de kaart en deze opent in een nieuw scherm. Om een melding te maken, klikt u op de boom waar de rupsen zijn. ROVA verwijdert de rupsen.

Melden bij Waterschap

Deze problemen kunt u direct doorgeven aan het Waterschap:

 • Dode dieren in/op het water
 • Vuil of afval dat op het water drijft
 • Problemen met baggeren of snijschouw (een maaiboot)
 • Problemen met vijvers

Dierenambulance

Meld een dood of gewond dier op de weg.

Meldpunt routes

Is de bewegwijzering van wandel- en fietsroutes beschadigd of verkeerd? Dit kunt u melden bij het Meldpunt Routes.