Klachten en huurmisstanden

We willen dat mensen goed en veilig kunnen wonen in Zwolle en dat zij daarvoor een redelijke huurprijs betalen. Heeft u een klacht of zijn er huurmisstanden of onveilige situaties? En doet de verhuurder hier niets aan? Dan kunt u bij verschillende organisaties terecht voor advies en (juridische) ondersteuning. Hieronder leest u waar u met uw klacht terecht kunt.

Meldpunt problemen met verhuurder

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan een verhuurder zich moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan de regels? Dan kan een huurder dit melden bij de gemeente.  

U kunt bij ons een melding doen bij deze situaties:  

 • De verhuurder discrimineert u als woningzoekende.
 • De verhuurder bedreigt u of maakt u bang.
 • De verhuurder vraagt meer dan 2 maanden huur als borg.
 • De verhuurder geeft u geen schriftelijke huurovereenkomst.
 • De verhuurbemiddelaar vraagt bemiddelingskosten.
 • De  verhuurder geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning.
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terug krijgt na einde huurovereenkomst.
  • hoe u met de verhuurder in contact kunt komen.
  • de servicekosten: een overzicht van alle servicekosten die u vooraf moet betalen en de werkelijk gemaakte servicekosten.
  • de contactinformatie van het Meldpunt problemen met verhuurder.

Buitenlandse werknemer

Bent u een buitenlandse werknemer uit de EU? Dan kunt u ook dit melden:  

 • Uw huurovereenkomst zit vast aan uw arbeidsovereenkomst.  
 • Uw verhuurder informeert u niet schriftelijk in een taal die u begrijpt.  

Wilt u een melding doen?

Vul dan het meldingsformulier in. Stuur het formulier via het contactformulier op. U ontvangt binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging. Wij beoordelen uw melding daarna zo snel mogelijk. U ontvangt dan een e-mail of brief.  

Wij kunnen de verhuurder een waarschuwing of boete geven.  
Als dat nodig is, verwijzen wij u door naar de juiste organisatie die u kan helpen.  

Doet u uw melding anoniem? Dan kunnen wij u niet informeren over het vervolg.  

Huurt u een woning van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan daar. 

Handhaving (bouw)regels

Denkt u dat iemand iets gebouwd heeft zonder vergunning? Of dat iemand iets doet wat niet mag volgens het omgevingsplan? Of andere (bouw)regels overtreedt? Dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven.  

Kijk op onze pagina Verzoek om handhaving (bouw)regels hoe u een verzoek indient.

Huurcommissie (Woonbond)

Bij klachten en juridische bijstand over:

 • huurprijs
 • bemiddelingskosten
 • onderhoud
 • servicekosten
 • kosten voor nutsvoorzieningen van uw huurwoning

Kijk op www.huurcommissie.nlexterne-link-icoon voor meer informatie.

Het Juridisch loket

Eerste hulp bij juridische vragen over:

 • huurprijs
 • bemiddelingskosten
 • onderhoud- en servicekosten
 • of kosten voor nutsvoorzieningen van uw huurwoning

Kijk voor meer informatie op de website van Het Jurdisch Loketexterne-link-icoon

GGD IJsselland

Hier kunt u terecht als u gezondheidsklachten heeft die misschien door uw omgeving komen. Denk aan:

 • vocht en schimmel in huis
 • geluidsoverlast
 • luchtvervuiling
 • slechte ventilatie  

Meer informatie vindt u op de website van de GGDexterne-link-icoon.

Studentenbalie SOOZ 

Voor al je vragen en/of klachten over studeren, wonen en werken in Zwolle. Denk aan een huurprijscheck en klachten en juridische bijstand over:

 • de huurprijs
 • bemiddelingskosten
 • onderhoud- en servicekosten
 • kosten voor nutsvoorzieningen van je studentenwoning

Kijk op  www.sooz.nlexterne-link-icoon voor meer informatie.