Jenine Overgoor

Wijkregisseur

Mijn naam is Jenine Overgoor. Ik ben wijkregisseur in het stadsdeel Midden.

Een wijkregisseur zet zich in voor het buitengeluk van bewoners. Dat betekent dat ik samen met wijkpartners, -bewoners en collega’s van de gemeente Zwolle werk aan een vitale wijk; een wijk waar bewoners zich thuis voelen en met een buitenruimte die aansluit bij hun wensen.

Ik ben een echte aanjager, een verbinder en ik geloof ik de eigen kracht van mensen. Zo stimuleer ik graag de samenwerking tussen organisaties en bewoners. Omdat ik een groot netwerk in en buiten de wijken heb, kan ik daarom snel en makkelijk bewoners, organisaties, wijkwethouder en andere medewerkers van de gemeente met elkaar in contact brengen. Ik zorg ervoor dat (ideeën van) bewoners betrokken worden bij ontwikkelingen in hun buurt, en dat zij verbeteringen zelf bedenken en uitvoeren.

Bewoners en organisaties die een wens of een leuk idee hebben voor hun wijk of buurt, kunnen contact met mij opnemen op de website voor bewonersinitiatieven MijnWijk. Ik kan helpen om die ideeën samen uit te werken.

Ik werk nauw samen met de wijkmanager en de wijkmedewerker. Mijn werklocatie is WNP (WijkNetwerkPunt) Midden in het stadhuis. 

Heeft u een melding of klacht over wegen, stoepen, verlichting, groen, riolering, afval, speel- en straatmeubilair, dan kunt u dit melden via www.zwolle.nl/meldingen of telefonisch via 14038.

Heeft u een melding of klacht over wegen, stoepen, verlichting, groen, riolering, afval, speel- en straatmeubilair, dan kunt u dit melden via www.zwolle.nl/meldingenexterne-link-icoon of telefonisch via 14038.

www.zwolle.nl/mijnwijkexterne-link-icoon