Monique Schuttenbeld

Wethouder

U kunt ook mailen naar het bestuurssecretariaat, via Bestuurssecretariaat.schuttenbeld@zwolle.nl.

Lid van:

GroenLinks

Monique Schuttenbeld is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Cultuur
 • Cultuurhistorie en erfgoed
 • Vastgoed
 • Natuur en groenbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Creatieve industrie
 • Toerisme en evenementen
 • Inwonerbetrokkenheid
 • Stadshart
 • Stadshagen

Monique Schuttenbeld is wijkwethouder van:

 • Binnenstad
 • Assendorp

Functies uit hoofde van gemeentebestuur:

 • Bestuurslid Historisch Centrum Overijssel
 • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling Archeologie