Orange the World - Stop geweld tegen vrouwen

Gemeente Zwolle
25 november 2023 - 10 december 2023
Homepage

Waar staat Orange the World voor?

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag.

Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en allerlei andere activiteiten georganiseerd. In gemeente Zwolle besteden we op verschillende manieren aandacht aan dit belangrijke onderwerp.

Wat houdt de campagne in?

In 2023 staat Orange the World in het teken van "Veilig, overal en altijd". Het doel is bewustwording vergroten en iedereen aanmoedigen een #medestander te zijn, overal in de samenleving. De focus verschuift van een 'vrouwenprobleem' naar gezamenlijke verantwoordelijkheid. Lees hierexterne-link-icoon meer.

Vlag met logo: Orange the World - Stop geweld tegen vrouwen

Welke (bewustwordings)activiteiten zijn er in gemeente Zwolle?

Vanaf de start van de campagne wordt de vlag van Orange the World uitgehangen op de Peperbus, het Stadhuis en het Stadskantoor.

Ook worden het Stadhuis en het Stadskantoor oranje verlicht.

25 november 2023 - Stadswandeling Zonta Zwolle

Zonta is een internationale serviceorganisatie van vrouwelijke professionals die zich inzet voor de verbetering van de positie van vrouwen. Op 25 november organiseren zij een Orange the World Stadswandeling in Zwolle. Iedereen is welkom, deelname is gratis.

Start: 15.45 uur, Theater de Spiegel

Meer over Zontaexterne-link-icoon

30 november – Graffiti-actie door Vizier Oost

Vizier Oost is dé organisatie in onze regio die discriminatie bestrijdt en diversiteit bevordert. Ze maken discriminatie bespreekbaar, adviseren bij meldingen en organiseren preventieve activiteiten, trainingen en voorlichting voor een inclusieve samenleving. Medewerkers van Vizier Oost gaan de Zwolse straten op om door middel van (tijdelijke) graffiti aandacht te vragen voor Orange the World.

Meer over Vizier Oostexterne-link-icoon

7 december - Workshop voor professionals: intieme terreur

Huiselijk Geweld IJsselland organiseert speciaal voor professionals een workshop over intieme terreur, gericht op bewustwording rond dwingende controle, stalking en bedreiging binnen relaties. Marjolein Wartena, praktijkbegeleider bij Kadera, en een ervaringsdeskundige bespreken kenmerken en valkuilen en bieden praktische tips voor professionals voor gesprekken met slachtoffers en plegers. 

Tijd: 15.00 – 17.00 uur, Stadhuis Zwolle, Panoramazaal, Grote Kerkplein 15. Deelname is gratis, wel eerst aanmelden want het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie en aanmelden.externe-link-icoon

8 december – Wereldcafé Stadkamer over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wereldcafés zijn een ontmoetingsplek voor culturele dialoog en gesprek. Wil jij de verbinding aangaan met je stadsgenoten? Elkaar begrijpen en leren kennen? Kom dan naar het Wereldcafé! Onder begeleiding van getrainde tafelheren en -dames worden hete hangijzers uit de samenleving besproken. Geen discussies, maar in dialoog met elkaar.  

In het kader van Orange the World dit keer een wereldcafé met als onderwerp: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat is dat, hoe kijk jij er tegenaan en hoe denkt de ander erover. Kom langs en ga in gesprek. 

Tijd: 16.30 – 21 uur – Stadkamer Zwolle (gratis toegang, inclusief maaltijd)

Meer over Wereldcaféexterne-link-icoon