Arsenaultplantsoen

Arsenaultpark

De stad in, de stad uit. Het park is vernoemd naar Willy Arsenault. Deze Canadese militair in W.O. II, was één van de bevrijders van Zwolle. Hij sneuvelde bij Zalné op 14 april 1945. Het park is gericht op landgoed Schellerberg en het open landschap langs de IJssel. Het is een open strook met aan weerszijden rijen bomen en bebouwing. De oude bomen langs de Schellerbergweg (de historische route naar het landgoed) geven een ruggengraat aan het park.

De inrichting verloopt van de meer stedelijk vormgegeven noordoostzijde naar meer natuurlijke en landschappelijk aan de zuidwestzijde. Aan de overzijde van de Zandwetering ligt een trapveld. De vijver en de watergangen zijn gemaakt als schaatsplek, met beweegbare bruggen. Vooral langs het water liggen verlaagde hooilanden, met rijke groeiplaatsen van o.a. rietorchissen.

Kenmerken park

Aanleg1990 (ontwerp gemeente Zwolle)
Oppervlakte4 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieBuurtpark. Verbinding van stad en landschap, natuur tot diep in de woonomgeving

Wat is er te doen

  • Herinneringsboom (zilveresdoorn)
  • Kunst (3 beelden; Hans van Lunteren, 1993. Titel; ‘De Put (met meidoorn), de zuil, het huis’).
  • Schaatsvijver
  • Speelplek 0 – 6 jaar
  • Toegankelijkheid beperkt (trapje)
  • Trapveld (aan de westzijde van de Zandwetering
  • Wandeling 0 – 1 km (met vervolg in het buitengebied)
  • Winkelcentrum Schelle

Arsenaultplantsoen in beeld

Groenelementen

Bomen Bomen in rijen langs de randen, behalve aan de zuidwestzijde. Daar open zicht op het landschap. Centraal enkele verspreide, solitaire bomen. Onderdeel van kunstwerk De Put (berm Schellerallee) is een meidoorn.
Bos / bosplantsoenSmalle strook bosplantsoen langs de watergang. Deze heeft meer transparantie nodig.
HagenGeen
HeestersEr zijn stroken met heesters bij de vijver en voor de woningen aan de Flora Bilderdijkstraat (Lonicera nitida, 1m hoog, rond geknipt.
GrasHet grootste deel van het park is gras (open). Langs het water extensief en natuurlijk. Delen verlaagd en met waardevolle flora. Gazon aan de stedelijke zijde, en bij de speelplek en het trapveld.
Water en oeversOevers natuurlijke ontwikkeling, ONO maaien. Houtige opslag max. 5%.
Vaste plantenGeen
VerhardingWandelpaden Schots graniet. Aan zuidzijde gedeelte met DUO-mix vanwege uitspoeling. Speelplek zandondergrond.
ParkmeubilairBanken standaard, behalve rond de vijver. Daar blauw metaal, aansluitend op het winkelcentrum en omgeving.