Parken Stadsdeel Zuid

Op deze pagina vindt u de parken in Zwolle-Zuid en Windesheim.

Arsenaultplantsoen

Arsenaultplantsoen

Dit park is vernoemd naar Willy Arsenault. Deze Canadese militair in W.O. II, was één van de bevrijders van Zwolle. 

Bikkenrade

Bikkerade

Bikkenrade is een oud loofbos (ca. 1850), liggend op een klein zandduin.

Geert Grootepark

Geert Grootepark

Prettige en verzorgde groene plek voor het dorp Windesheim. Biedt speelvoorzieningen, schaduwplekken en ruimte voor het dorp.

Ittersumerpark

Ittersumerpark

Ruim opgezet park tussen de wijk Ittersumerbroek en de spoorlijn Zwolle – Deventer.

Oldenelerpark

Oldenelerpark

Het Oldenelerpark is onderdeel van de groene zone aan de westrand van Zwolle Zuid.

Oude Marspark

Oude Marspark

Open ruimten van gras met verspreide bomen tussen drie delen met villa’s.

Park Gerenbroek

Park Gerenbroek

Klein park met een menging van landschappelijke elementen (water met natuurlijke oevers, elzenbosjes, wilgen en populieren) en meer stedelijke elementen (speelvoorzieningen, hagen en sierbomen).

Park Gerenlanden

Park Gerenlanden

Het park is een open, groene ruimte tussen de bebouwing. Dat geeft een knus, omsloten park, met daarbinnen een informele opzet.

Park Ittersumerlanden

Park Ittersumerlanden

Het park voor de buurt Ittersumerlanden bestaat uit twee delen. Het oostelijke deel is vooral voor gebruik ingericht. Het westelijke deel is meer natuurlijk, met inheemse, grote bomen, grasland en natuurlijke oevers met riet.

Park Schellerdriehoek

Park Schellerdriehoek

Het park is gemaakt met een grote inbreng van bewoners. De inrichting is geïnspireerd op het IJssellandschap.

Schellerpark

Schellerpark

Het Schellerpark is ruim en landschappelijk. Elementen uit het oorspronkelijke landschap, als watergangen, zijn opgenomen. 

Van Nispensingelpark

Van Nispensingelpark

Spelen in een boomgaard: buurtpark voor Oldenelerbroek. Centraal in het park liggen speelvoorzieningen voor de (oudere) jeugd. 

Zandhove

Zandhove

Van privétuin naar openbaar bos. Zandhove is oorsprong een landgoed, met een afwisseling van bos en open weides.