Ittersumerpark

Park Ittersumerbroek

Uitzicht vanaf de heuvel. Ruim opgezet park tussen de wijk Ittersumerbroek en de spoorlijn Zwolle – Deventer. Het heeft een grote vijver. In het water staat een appartementencomplex op pilaren en er ligt een eilandje met moerascypressen. Vanaf een grote heuvel is er fraai uitzicht, over het park maar ook richting de IJssel en Windesheim. Dit geeft een landschappelijke sfeer aan het park.

De stijl is ruim en sober, typerend voor het einde van de 20e eeuw. Er is een centraal deel, omgeven door water. De inrichting daarvan bestaat uit gras met losse groepen bomen en bosjes. Bijzonder is het hoogteverschil. De westrand van het centrale deel ligt hoger, deels in bos, deels in gras. Bij het wandelen is er daardoor keuze tussen laag (langs het water) of hoog (met uitzicht) lopen. De west- en zuidzijde van het park hebben, aansluitend op het landschap, een natuurlijker karakter.

Aan de westrand liggen een aantal functies; een kennel, scouting, nutstuinen en een hondenlosloopterrein. Er lopen meerdere fietspaden door het park (het Klompepad, het Dreespad en het Van Schaikpad) naar de wijk. Het Hoog Zuthmenerpad loopt richting het buitengebied en hoort bij het Rondje Zwolle.

Kenmerken park

Aanlegjaren ’90 (ontwerp gemeente Zwolle)
Oppervlakte12,7 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieWijkpark voor Ittersumerbroek en speciaal voor de twee scholen bij het park

Wat is er te doen

  • Dierenweide (’t Spiekertje)
  • Heuvel (uitzicht, sleeën)
  • Hondenlosloopterrein (bij de spoorlijn aan de westzijde)
  • Nutstuinen (bij de spoorlijn)
  • Speelplek 0 – 12 jaar
  • Trapveld
  • Vijver
  • Wandeling 1 – 5 km

Ittersumerpark in beeld

Groenelementen

Bomen Verspreid, in groepen. Aansluitend op de ligging aan het landschap vooral inheemse loofbomen; populier en wilg (langs het water), iep, es, linde, eik en zoete kers. Binnenin het park wat afwijkende soorten; Liquidambar, Metasequoia, Taxodium. Rond de speelplek vleugelnoten.
Bos / bosplantsoenAan de oostrand van het park ligt een oud bosje. Oorspronkelijk eikenhakhout, nu natuurlijk bosbeheer. In het centrale deel van het park een aantal bosjes met een natuurlijk karakter (inheems sortiment). Deze hebben een struweelrand ten behoeve van sleedoornpages. Aan de westrand van het park liggen wat elzenbosjes.
HagenNiet in het centrale deel van het park. Beuk (standaardhoogte) rond de functies aan de westzijde en langs de beide schoolpleinen.
HeestersAlleen aan de randen, bij het appartementencomplex dat in de vijver steekt en rond de woonwagenlocatie aan de noordzijde (meidoorn).
GrasIntensieve gras bij de speelweides en rond de speelplek, aan de oostrand van het centrale deel, en deels het hondenlosloopterrein aan de oostzijde. Extensief gras vooral langs de oevers en aan de westzijde van het centrale deel.
Water en oeversWater in beheer bij het Waterschap. Oevers deels beschoeid, bij het eiland in grote vijver van beton, Oevers beheren als extensief gras. Aan de noordzijde veel rietorchis.
Vaste plantenGeen
VerhardingFietspaden asfalt. Overige paden Schots graniet. De speelplek heeft een zandondergrond.
ParkmeubilairBanken standaard. Metalen trap aan westzijde van de heuvel. Twee wandelpaden (aan de westzijde) maken deel uit van het Wandelnetwerk IJsseldelta en zijn bebord (onderhoud apart).