Park Schellerdriehoek

Park Schellerdriehoek

Het park is gemaakt met een grote inbreng van bewoners. De inrichting is geïnspireerd op het IJssellandschap. Allerlei elementen (en natuurwaarden) uit dat landschap zijn aanwezig, als een boomgaard, bloemrijk grasland, populieren en wilgen. Daarnaast zijn er veel (natuurlijke) mogelijkheden voor spel, ook voor kinderen met een beperking.

Het park is grotendeels open. Centraal ligt een speelveld van gazon. Daar omheen liggen velden van natuurlijk gras, met verspreid bomen. Er zijn veel vruchtbomen en ook een boomgaard met vele soorten appels en peren. Deze zijn in beheer bij vrijwilligers. De Belangenvereniging Schellerdriehoek coördineert het werk. De jeugdtuinen in het park zijn in beheer bij de gemeente.

Kenmerken park

Aanleg2014 (ontwerp Belangenvereniging, omwonenden en gemeente Zwolle)
Oppervlakte4,4 ha (inclusief jeugdtuinen)
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieBuurtpark met grote inbreng van bewoners. Veel natuurwaarden en spelmogelijkheden

Wat is er te doen

  • Boomgaard
  • Jeugdtuinen
  • Natuurspeelplek
  • Picknickbank
  • Wandeling 0 – 1 km
  • Waterspeelplek
  • Wilgenspeelhut

Park Schellerdriehoek in beeld

Groenelementen

Bomen Bomen verspreid, deels in boomgaard. Veel vruchtdragend, in participatie. Overige soorten inheems, als zwarte populier en wilg.
Bos / bosplantsoenAantal klein bosjes, in participatie
HagenRond de jeugdtuinen, meidoorn en gemengd. Ook als grens met tuinen, aan de oost- en zuidzijde van het park. Hagen 1,50 meter. Aan de noordwestzijde gevlochten hagen, in participatie
HeestersKlein heestervak, in participatie
GrasCentraal speelveld van gazon, overige extensief gras
Water en oeversMeerdere sloten, deels als grens van het park, langs tuinen. Oevers extensief gras. Aan de noordwestzijde nat hooiland, langs het water
Vaste plantenGeen
VerhardingDe paden zijn van Schots graniet
ParkmeubilairApart meubilair, veel hout, ook hekwerken en speeltoestellen. Hekwerken bij alle ingangen. In participatie