Schellerpark

Schellerpark

Het Schellerpark is ruim en landschappelijk. Er zijn grote maten en simpele vormen. Elementen uit het oorspronkelijke landschap, als watergangen, zijn opgenomen. Het park sluit in sfeer aan op het landschap. De openheid biedt ruimte aan wolkenluchten en vergezichten tot aan de Veluwe.

Aan het water aan de zuidzijde ligt een plek die uitzicht geeft over het park. Er is veel natuurlijk, bloemrijk grasland. In het park ligt Wijkboerderij Schellerhoeve. met stallen, dieren, nutstuinen, een speelplek en een tuin met permacultuur. Bij de Wijkboerderij, in beheer bij Travers, zijn allerlei activiteiten. In het zuiden ligt de natuurspeelplaats Wildland.

Het park is een onderdeel van de groene zone in de westelijke stadsrand van Zwolle Zuid. Dit is een afwisseling van parken, volkstuinen, sportvelden, bos en (agrarisch) weiland. Het park ligt aan de oude watergang van de Steenwetering, die hier samen met het Steenweteringpad de grens van de bebouwing van Zwolle Zuid vormt. Vanuit de bebouwing daarop lopen groene lanen het park in. Dit geeft een verbinding tussen stad, park en landschap.

Kenmerken park

AanlegPark jaren ’90 vorige eeuw, Wildland 2007 (beide ontwerp gemeente Zwolle)
Oppervlakte14,3 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieWijkpark voor Schellerlanden. Open, landschappelijke overgang van de wijk naar het IJssellandschap

Wat is er te doen

 • Bloemenweide
 • Hondenspeelterrein
 • Natuurspeelterrein (Wildland, met o.a. trekpontje)
 • Skatebaan
 • Speelplek 0 – 6 jaar
 • Trapveld
 • Trekpontje
 • Uitzichtspunt
 • Vissteiger
 • Wandeling 1 – 5 km
 • Wjjkboerderij Schellerhoeve

Schellerpark in beeld

Groenelementen

Bomen Er zijn een aantal lanen in het park. Het Steenweteringpad is beplant met essen. Dwars hierop zijn er drie lanen (van noord naar zuid); van witte els, linde (3 rijen, langs de wijkboerderij en de wijk in) en knotwilg (Otterpad). Verder zijn er solitaire bomen of kleine groepen; linde, es, iep en eik. De bomen zijn spaarzaam toegepast, de ruimte overheerst. Alleen ten westen van het terrein van de Schellerhoeve staat een boomweide
Bos / bosplantsoenBosplantsoen komt alleen voor in Wildland. Deze bosjes zijn om in te spelen. Transparant snoeien. Het bos in het park bestaat uit eik. De grond is opgehoogd. Op het talud aan de zuid- en oostzijde is er een zoom van natuurlijke heesters met sleedoorn,  t.b.v. de sleedoornpage
HagenHagen komen alleen voor rond de Schellerhoeve (meidoorn, 1m), bij het hondenterrein (beuk, 1m) en langs het cirkelvormige fietspad bij het Otterveld (beuk, 1 m)
HeestersGeen
GrasHet gras is hoofdzakelijk extensief, passend bij het landschappelijke karakter van het park. Op een aantal gebruiksplekken is er gazon; het trapveld, het speelveld bij de skatebaan, de fietsenstallingen voor de wijkboerderij, in het bos en op het hondenspeelveld. Ten zuiden van de skatebaan ligt een akker voor akkeronkruiden. Binnen de cirkel van Steenweteringpad – Otterpad is een bloemenweide met een graspad. Op het veld ten zuiden van het hondenterrein zijn er experimenten met maaibeheer (ten behoeve van de biodiversiteit)
Water en oeversEr lopen een aantal brede watergangen door het park. Deze dragen bij aan de aansluiting op het landschap en aan de ruimtelijkheid van het park. Er zijn drie waterpeilen. Oevers extensief gras en op een aantal plaatsen overjarig riet.
Vaste plantenGeen
VerhardingWandelpaden Schots graniet. De ondergrond van de skatebaan / basketbalplek is van asfalt
ParkmeubilairBanken standaard. Bij de 2 ingangen van de Schellerhoeve staan houten hekken als fietsenstalling. Het uitzichtpunt bij de cirkel in het fietspad heeft muurtjes, trappen en blauw metalen railingen. In Wildland staan 2 toestellen (een uitkijktoren en een kabelbaan) en een aantal spelaanleidingen (boomstammen, stenen). Verder is er een trekpontje