Oldenelerpark

Park Oldenelerbroek

Landschapspark lonkend naar de IJssel. Het Oldenelerpark ligt tussen de bebouwing van Oldenelerbroek en de IJsseldijk. Het is onderdeel van de groene zone aan de westrand van Zwolle Zuid. Het Oldenelerpark is vooral tegen de dijk aan ruim en open. De stijl is sober landschappelijk.

Tegen de dijk aan liggen twee kolken, weilanden, sloten en een aantal bosjes. Twee weilanden zijn verpacht, voor (beperkte) begrazing.

Aan de oostzijde, tegen de wijk aan, is de vormgeving meer gecultiveerd. Een aantal kleine laan(stukken) lopen het park in vanuit de bebouwing. Er zijn wat bijzondere elementen opgenomen. Zo is er een uitzichtpunt bij de centrale vijver. Ook liggen er drie ruimtes binnen ovale hagen. Eén is een speelplek, één beplant met fruitbomen, één is flexibel in te vullen voor de buurt (en nu bijvoorbeeld gebruik voor kinderfeestjes).

Een deel van het park (het bos aan de noordzijde en de helft van beide kolken) is eigendom en in beheer bij Staatsbosbeheer. De dijk hoort gedeeltelijk bij Staatsbosbeheer en gedeeltelijk bij de terreinen rond de voormalige energiecentrale Harculo.

Kenmerken park

Aanleg1998 (Ontwerp bureau G84)
Oppervlakte10,8 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieWijkpark. Rustig en open landschappelijk park, met natuurwaarden vooral tegen de IJsseldijk

Wat is er te doen

  • Dijk
  • Fruitbomen
  • Hondenlosloopterrein
  • Kunst (In de vijver: ‘Vogelman’ van Joost van den Toorn, 1999)
  • Rolstoelvriendelijk
  • Speelplek 0 – 6 jaar
  • Speelplek 0 – 12 jaar
  • Wandeling 1 – 5 km (aansluiting op de dijk)

Oldernelerpark in beeld

Groenelementen

Bomen 

Er zijn een aantal lijnstukken van peer, knotpopulieren en zoete kers. Langs de sloten wat knotwilgen, in losse rijen (niet aanvullen, in verband met doorzicht). Bomen verder verspreid, solitair of in kleine, losse groepen. Tegen de dijk aan soorten als wilg, els en zwarte populier. 

Aan de zijde van de wijk nu veel sierappels (‘Toringo’ en ‘Red Sentinel’). Deze geleidelijk vervangen door grotere bomen als zoete kers, tamme kastanje en walnoot. (Niet voor de woningen; er is een afspraak dat bomen bij de Van Nispensingel niet hoger dan 5 m mogen worden). Echte fruitbomen staan in één van de ovalen, deze eventueel dunnen.

Bos / bosplantsoenTegen de dijk aan een bos van Staatsbosbeheer. Hier zoom laten ontwikkelen in beheer. Een elzenbroekbosje aan de oostzijde; natuurlijk bosbeheer. Onderaan de dijk staat een rand bomen en natuurlijke heesters (gedeeltelijk in beheer bij de gemeente). Hier natuurlijke ontwikkeling, maar wel contact met de dijk houden.
HagenMeidoorn. Rond functies en als begrenzing van particuliere gronden; standaardhoogte, alleen de woning aan de Oldeneelweg 1,5 meter.
HeestersGeen
GrasVoornamelijk extensief. Gazon bij de 2 speelweides en het hondenlosloopterrein.
Water en oeversAan de oevers natuurlijke ontwikkeling stimuleren, op enkele plaatsen ook met (overjarige) rietkragen. Houtige opslag beperken tot 5%. In de plas-dras westoever van de watergang langs de Van Nispensingel en aan de weide-kant van de centrale vijver komen orchideeën voor.
Vaste plantenGeen
VerhardingRichting de vijver loopt een ‘karrespoor’ (met in het midden een strook kasseien). Dit kan, net als de overige paden, van Schots graniet worden.
ParkmeubilairBanken in het park standaard. In het park staat een ooivaarsnest (in beheer bij de gemeente). Bij het uitzichtpunt centraal in het park is een (metalen) trap naar het water.