Zandhove

Van privétuin naar openbaar bos. Zandhove is oorsprong een landgoed, met een afwisseling van bos en open weides. Het is ontstaan op een zandige hoogte, afkomstig van overstromingen van de IJssel. Aan de Hollewandsweg staat nog het oude hoofdgebouw uit de 18e eeuw. Tegenwoordig is het in gebruik door zorginstelling Het Zand. Om het hoofdgebouw liggen meerdere bijgebouwen en een parkeerplaats. Zowel bewoners en bezoekers van Het Zand als omwonenden wandelen veel op Zandhove.

Ten oosten van het hoofdgebouw ligt de oorspronkelijke tuin van het landgoed. Er is een in landschapsstijl vormgegeven vijver, met slingerende paden en kleine hoogteverschillen er omheen. Ten noorden van de vijver ligt (enigszins verborgen) een pinetum. Dit is een verzameling bijzondere soorten naaldbomen. De landgoedeigenaar heeft hier verschillende soorten bomen bijeengebracht om te experimenteren met hun groei. Rondom het pinetum en ook aan de noordzijde van het landgoed ligt oud (eiken)bos. Aan de zuidzijde is in de jaren ’90 nieuw bos aangeplant. Dit gebeurde in het kader van het project ‘Beter met Bos’. Ale weides zijn verpacht. Die aan de noordzijde voor de paarden van de maneges tussen het landgoed en de Hollewandsweg. Bij de parkeerplaats van Het Zand ligt een weide met een speciaal klein runderras; de Dexter. De omgeving van de gebouwen (inclusief parkeerplaats en delen van het bos) zijn in eigendom en beheer bij Het Zand.

Kenmerken park

AanlegAanleg landschappelijke tuin; pinetum en weide bij de bebouwing begin 19e eeuw, vijver begin 20e eeuw (ontwerpers onbekend). Bosuitbreiding zuidzijde jaren ’90 (ontwerp bureau TLU)
Oppervlakte52,3 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieParkbos. Uitloopgebied voor Zwolle Zuid. Wandelbos voor (bewoners en bezoekers van) Het Zand. 

Wat is er te doen

  • Bos
  • Herinneringsbomen (laan en cirkel)
  • Oude / monumentale bomen
  • Pinetum
  • Rolstoelvriendelijk (buiten pinetum)
  • Rondje Zwolle
  • Vijver
  • Wandeling 1 – 5 km (aansluiting op Bikkenrade en de Oude Mars)

Zandhove in beeld

Groenelementen

Bomen Op het landgoed staan verschillende solitairen, vooral (soms oude en grote) loofbomen. Verder zijn er in en langs het bos een aantal lanen en rijen bomen langs de paden (vooral zomereik en beuk). In het pinetum (geplant vanaf 1860) staan meerdere bijzondere soorten naaldbomen. Ook buiten het pinetum staan coniferen, met een drietal grote Mammoetbomen als blikvanger. Ten noorden van de bebouwing staan resten van een eikenlaan uit de oorspronkelijke formele aanleg. In de weilanden aan de noordzijde staan een aantal ‘clumps’ (dichte boomgroepen). Deze geven maat en schaal aan de open ruimten
Bos / bosplantsoenBosvakken vooral eikenbos, van verschillende ouderdom. Op enkele plekken andere soorten. Uitzaaiende esdoorns bestrijden om aantasting van het oorspronkelijke bos te voorkomen
HagenAantal oude meidoornhagen in het zuidelijke bosgedeelte, opgenomen in de bosuitbreiding van de jaren ’90. Standaardhoogte
HeestersGeen 
GrasHet meeste gras is verpacht en in gebruik als weide. Gras in de oude tuin is grotendeels extensief. Een aantal plekken in het pinetum en rond de vijver worden wat vaker gemaaid, om het bijzondere karakter te benadrukken
Water en oeversDe waterpartijen zijn gevoelig voor verdroging. De oevers van de vijver beheren als afwisselend open en dichte beplant, om wisselende zichten op het water te hebben
Vaste plantenGeen
VerhardingDe paden zijn van Schots graniet. In het pinetum zijn een aantal onverharde paden
ParkmeubilairBanken standaard. Picknickbank toevoegen bij toegang vanaf Bikkenrade (bij Rondje Zwolle)