Park Eemhoeve

Eemhoevepark

Het park bestaat uit wijkboerderij De Eemhoeve en omgeving, het water van De Dobbe en de westelijke groene rand van de wijk Aa-landen (de ‘Westrand’). Samen liggen deze in de groene vinger langs de Middelweg.

De wijkboerderij heeft diverse gebouwen en stallen. Er omheen liggen speelplekken en weides met dieren. Over het terrein loopt een rondwandeling. De boerderij grenst aan het water van de Dobbe. Dit is in de winter een schaatsvijver. De terreinen rond de boerderij zijn in beheer bij Travers. Een hondenspeelterrein aan de zuidzijde heeft speeltoestellen voor honden, in beheer bij vrijwilligers.

De Westrand is een langgerekte groenstrook. Deze ligt tussen de achtertuinen van woningen en natuurlijke beplante geluidswal langs de Middelweg. Langs de geluidswal loopt een wandelpad met deels aan weerszijden bosplantsoen. Er is een middenzone met open plekken (gazon) met verspreide bomen. Er zijn een aantal bijzondere soorten. In de zone ligt een (inmiddels begroeide) heuvel en een kleine vijver. De aanleg is jaren ’70; natuurlijk en gevarieerd.

Kenmerken park

AanlegJaren ’70 vorige eeuw (ontwerp gemeente Zwolle)
Oppervlakte7,0 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieWijkpark, met De Eemhoeve als groen centrum in de Aa-landen. De Westrand is een rustige wandelstrook voor de directe omgeving, waar natuurwaarden belangrijk zijn.

Wat is er te doen

 • Bijzondere bomen
 • Hondenlosloopterrein
 • Hondenspeelterrein
 • Kinderboerderij (Wijkboerderij De Eemhoeve)
 • Parkeerplaats (beperkt, bij de wijkboerderij)
 • Picknickbanken
 • Schaatsvijver (De Dobbe)
 • Speelplek 0 – 6 jaar
 • Trapveld
 • Vleermuiskelder (in de geluidswal)
 • Wandeling 1 – 5 km (in Westrand deels op graspaden)

Eemhoevepark in beeld

Groenelementen

BomenBij de Eemhoeve verspreide bomen en rijen langs paden. Deels nog veel essen. Bij vervanging inheemse soorten gebruiken. In de Westrand bomen verspreid, solitair of in groepen. In de randen natuurlijk (linde, es, eik , esdoorn). Op de centrale grasstrook meer bijzondere soorten, als Aesculus parviflora, Crataegomespilus grandiflora, Metasequoia glyptostroboides en Quercus petraea ‘Columnaris’.
Bos / bosplantsoenBosplantsoen vooral aan zuidrand van het terrein rond de Eemhoeve en aan de randen van de Westrand. Het bestaat uit natuurlijke soorten. Transparant, drie-laags snoeien. Mede richten op Stinzeplanten. In de Westrand op een aantal plekken met braamstruweel (tegen de geluidswal en op de heuvel). Deze dicht houden. Snoei faseren.
HagenGeen
HeestersIn het gedeelte van de Eemhoeve geen heesters. De rand van beplanting grenzend aan de tuinen van de woningen aan de Krammer bestaan uit heesters en zijn in beheer bij de bewoners. De rand van beplanting grenzend aan de tuinen van de woningen aan de Zoom beheren als opgaande heesters (met solitaire bomen).
GrasBermen paden Eemhoeve extensief gras. Middenzone met speelweides Westrand voornamelijk gazon. Over de heuvel loopt een graspad. Het gras bij de middelbare school aan de noordzijde is ook in gebruik bij de leerlingen.
Water en oeversGazon bij de oevers van de Dobbe bij de Eemhoeve. Natuurlijke randen van de vijver in de Westrand.
Vaste plantenGeen (wel stinzeplanten).
VerhardingDe fietspaden door de Westrand zijn van asfalt (met verlichting). De overige paden zijn van Schots graniet.
ParkmeubilairBanken standaard. Er is een vleermuiskelder in de geluidswal. De kelder wordt beheerd door een vrijwilliger.