Parken Stadsdeel Noord

Op deze pagina staan de parken in de wijken Holtenbroek, Aa-landen en Haerst-Tolhuislanden.

Eemhoevepark

Park Eemhoeve

Het park bestaat uit wijkboerderij De Eemhoeve en omgeving, het water van De Dobbe en de westelijke groene rand van de wijk Aa-landen (de ‘Westrand’). Samen liggen deze in de groene vinger langs de Middelweg.

Holtenbroekerbos

Holtenbroekerbos

Hier kan je vanuit je woning via een (speel)parkje naar natuurgebied en bos lopen, binnen 10 minuten. Twee parkjes liggen tussen drie grote flats aan de Palestrinalaan.

Klooienbergpark

Klooienbergpark

De groene westrand van de wijk Holtenbroek, langs het Zwarte water. De parkstrook is een ‘kantlijn’ van de wijk, die de aansluiting maakt van de vloeiende lijnen van dijk, rivier en uiterwaarden, op de rechthoekige verkaveling van Holtenbroek.

Park de Aa-landen

Park de Aalanden

Het park ligt in noord-zuid richting langs het riviertje de Westerveldse Aa. Er zijn verschillende uitlopers de wijk in.

Westerveldse bos

Westerveldse bos

Groot, natuurlijk bos en recreatiegebied aan het Zwarte Water. Het bos ligt aan weerszijden van de waterkering. Buitendijks is er meer recreatiefunctie. Dit gedeelte is geplant op de oude vuilnisbelt van Zwolle.