Klooienbergpark

Klooienbergpark

De groene westrand van de wijk Holtenbroek, langs het Zwarte water. De parkstrook is een ‘kantlijn’ van de wijk, die de aansluiting maakt van de vloeiende lijnen van dijk, rivier en uiterwaarden, op de rechthoekige verkaveling van Holtenbroek.

De dijk en de toegankelijke uiterwaarden (die horen bij de wijkboerderij) zorgen voor een plek waar de soms minder kapitaalkrachtige bewoners van Holtenbroek op ‘vakantie’ kunnen in hun eigen wijk.

Daarbij is wijkboerderij De Klooienberg een attractie op zich, met dieren, weides, (moes)tuinen en een (water)speelplek. De boerderij stond er al voordat de wijk is aangelegd. De parkstrook sluit aan op de west-as van de groenstructuur van Holtenbroek. De meeste paden lopen noord – zuid, waarbij vooral de route over de dijk een fraai zicht geeft. De dijk is nog prominenter (breder, hoger) na het uitvoeren van de dijkverbetering.

Van het park is ongeveer de helft in beheer bij de gemeente. Wijkboerderij en omgeving én de uiterwaarden zijn in beheer bij Welzijnsorganisatie Travers. De dijk is in beheer bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De noordelijke helft van de parkstrook is breder en heeft wat meer bosjes. In het park ligt het Prinses Margriet Internaat en kinderopvang Prokino, op eigen terrein. In de uiterwaarden bij de Twistvlietbrug staat het opvallende rode voormalige brugwachtershuisje. Het gebruik ervan valt ook onder Travers.

Kenmerken park

AanlegJaren ’60 van de 20e eeuw (ontwerp gemeente Zwolle)
Oppervlakte7,8 ha (inclusief uiterwaarden, exclusief dijk)
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieWijkpark, door aanwezigheid van uiterwaarden, dijk en kinderboerderij. De parkstrook binnendijks heeft vooral buurtfuncties

Wat is er te doen

  • Dijk (deels wandel-, deels fietsroute)
  • Hondenlosloopterrein (2x)
  • Hondenspeelplaats
  • Kinderboerderij (Wijkboerderij De Klooienberg)
  • Kunst (Aan de Klooienberglaan: Greenman (Bob Radstake, 2014), een bronzen masker in een vlechtwerk van wilgen. Buitendijks: Vleugels van Caroline Stoop (1992.
  • Natuurspeelplaats (uiterwaarden)
  • Trapveld 2x
  • Uiterwaarden en dijk
  • Uitzicht
  • Wandeling 1 – 5 km

Klooienbergpark in beeld

Groenelementen

BomenBomen verspreid, solitair of in groepen. Alleen in het verlengde van de West-as een laantje van lindes. Soorten vooral 1e grootte en grotendeels inheems; linde, es, iep, eik, populier en abeel. Bij de wijkboerderij staat een monumentale groep eiken op de dijk. Bij eventuele vervanging van bomen bij de woningen aan de noordzijde, kleinere soorten. Bij vervanging essen openheid behouden.
Bos / bosplantsoenHet bosplantsoen transparant 3-laags snoeien (boom-, struik- en kruidenlaag).
HagenWat beukenhagen bij de wijkboerderij. Standaard hoogte.
HeestersAlleen wat lagere heesters (sneeuwbes) aan de randen net buiten het park, bij tuinen.
GrasHet meeste gras is extensief (ruig, lang gras), aansluitend op het landschappelijke karakter. Alleen de 2 trapvelden en de 3 honden kennen gazon.
Water en oeversWater alleen bij de rivier en in de uiterwaarden, niet bij de gemeente in beheer.
Vaste plantenGeen
VerhardingDe wandelpaden in de parkstrook zijn van Schots graniet. Een nieuw pad buitendijks langs de dijk heeft een andere (half)verharding om overstromingen te kunnen weerstaan.
ParkmeubilairStandaardbanken. Beide trapveldjes hebben doeltjes en ballenvangers. Rond de dierenweides staat een gaashek met houten bovenligger. Nieuwe dijktrap in aanleg bij de dijkverbetering (beton). Speciale elementen worden een dijkglijbaan en een dijktribune.