Park de Aa-landen

Het park ligt in noord-zuid richting langs het riviertje de Westerveldse Aa. Er zijn verschillende uitlopers de wijk in.

Het plan voor de Aa-landen is in de jaren ‘60 van de 20e eeuw gemaakt, door de stedenbouwkundige Ir. S.J. van Embden, in samenwerking met de Zwolse Dienst Publieke Werken. Adviseur voor het groen was Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer. Samen maakten zij een ontwerp voor de uitbreiding van Zwolle aan de noordzijde (Holtenbroek, Aa-landen, Brinkhoek), waarin het landschap via groene vingers de bebouwing inloopt. Meest prominente in het plan was het behouden van het riviertje de Westerveldse Aa. De gronden aan weerszijden zijn gespaard en niet opgehoogd met zand, zoals de wijk.

Het riviertje maakt het een bijzonder park, waar je je in een idyllisch beekdal kunt wanen. Er is tegelijk ruimte voor recreatie én er zijn hoge natuurwaarden, midden in de woonwijk. Het park kent vooral natuurgroen langs het water en gebruiksgroen langs de rand, bij de woningen. Er is een prachtige afwisseling tussen open en dicht (van gras en opgaande beplanting) die zorgt voor verrassende doorkijkjes, vooral op het water. Er zijn een aantal bijzondere plekjes gemaakt.

Kenmerken park

AanlegJaren ’70 (Gemeente Zwolle)
Oppervlakte24 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieWijkpark. Groene vinger; verbinding van stad en landschap, cultuurhistorie en natuur met functies voor de wijk.

Wat is er te doen

 • Blauwgrasland (niet toegankelijk)
 • Dierenweide (Aa-weide, participatie)
 • Hondenlosloopterrein (2x)
 • Jeu-de-boulesbaan (participatie)
 • Rolstoelvriendelijk
 • Skatebaan
 • Speelplek 0 – 12 jaar
 • Stinzeflora
 • Trapveld (4x)
 • Verhard speelveld
 • Wandeling 1 – 5 km
 • Westerveldse Aa (natuurlijke riviertje)

Park de Aa-landen in beeld

Groenelementen

BomenVerspreid, begeleiding van paden en omgeven van ruimtes. Enkele bijzondere plekken, bijvoorbeeld een beplante heuvel in het noordwesten en een cirkel rond een vijver aan de oostzijde. Veel loofbomen 1e grootte, maar ook knotwilgen. Soorten vooral inheems langs het water (populier, wilg, els). Kenmerkend zijn de grote abelen. Bij de woningen zijn de soorten bomen meer divers. Daar ook siersortiment. Door kleinere bomen aan de randen is ook rekening te houden met tuinen en woningen (als diverse soorten sorbus, prunus padus en – avium).
Bos / bosplantsoenKleinere en grotere delen met bosplantsoen vormen de ruimten maar hebben ook waarde voor natuur. Transparant snoeien; kruidlaag tot ontwikkeling laten komen; veel stinzeplanten. Kroonlaag (van bomen of heesters) dicht houden en bodem zo min mogelijk verstoren.
HagenAlleen bij de speelvelden aan de noordwestzijde. Gemengd, 1,5 m.
HeestersOp enkele plekken aan de randen, waar groen aan tuinen grenst; hogere, natuurlijke heesters zonder boomvormers.
GrasSpeelvelden gazon, overige extensief gras.
Water en oeversNatuurlijke oevers langs de Westerveldse Aa, op een enkele plek toegankelijk (bijv. hondenlosloopterrein).
Vaste plantenGeen (wel stinzeflora)
VerhardingFietspaden; beton. Wandelpaden (en jeu-de-boulesbaan); Schots graniet. Verharde speelvelden: dicht asfaltbeton.
ParkmeubilairBanken en afvalbakken; standaard