Assenkruis Holtenbroek, Noordas

Noord Aspark

Groene oase tussen flats. Oorspronkelijk had de wijk Holtenbroek een assenkruis van vier groenstroken. Het middelpunt was de Wavinvijver (het hoofdkantoor van het bedrijf Wavin stond ooit deels in het water). Het assenkruis verdeelde de wijk in vier buurten. Langs de assen stonden voorzieningen (kerken, scholen).

De wijk was ontworpen volgens de stedenbouwkundige opvattingen uit de jaren ’60. Het groen liep door in de buurten en naar de omgeving. In de loop der tijd is het assenkruis deels uiteen gevallen, onder meer door bebouwing.

Tegelijk is de inrichting aangepast en meer gericht op gebruik én op sociale veiligheid. Van origine was er vooral sober (kijk)groen, met gras, bomen en veel bosplantsoen. Bij de nieuwe inrichting hebben de assen een verschillend karakter gekregen. De Noord-as is het meest parkachtig; een brede, doorlopende strook die aansluit op het landschap. Hier is een rondwandeling mogelijk. Het park lijkt groter, doordat het groen in eigendom bij de woningbouwcorporaties rond de flats, aansluit op het gedeelte van de gemeente.

Kenmerken park

AanlegJaren ’60 vorige eeuw (ontwerp gemeente Zwolle). Noord-as heringericht 1995 (ontwerp gemeente Zwolle
Oppervlakte4,8 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieBuurtpark. Park vooral voor gebruik door de wijkbewoners

Wat is er te doen

  • Bloemenweide (2x)
  • Cruyff court (voetbal, kunstgras)
  • Herinneringsboom (2x)
  • Kunst (beeldengroep bij het winkelcentrum (1998, Kees Verschuren); 2 mensfiguren en 5 zitelementen. Deel van de groep zijn ook 3 betonnen tegels in het wandelpad, ter hoogte van de dijkjes. Gecombineerd met de speelplek aan de Palestrinalaan: The world is a stage (Alexander Schabracq, 2006).
  • Nutstuinen
  • Speelplek 0 – 12 jaar
  • Speelplek 0 – 6 jaar
  • Trapveld
  • Wandeling 0 – 1 km (aansluiting op de omgeving)

Noord Aspark in beeld

Groenelementen

BomenIn groepering van de bomen is nog wat van de modernistische opzet zien, met lanen, lijnstukken en boomweides. Van oorsprong veel (Hollandse) linde, maar langs het Andantepad bijv. 10 prachtige Vleugelnoten uit 1955. Bij de flats en ook op de boomweide ten noorden van het winkelcentrum is sierappel (Malus toringo) gebruikt. In de boomweide staat 1 linde (herinneringsboom). 
Bos / bosplantsoenVoor het bosplantsoen geldt op zich transparant snoeien, maar de omvang van de vakken maakt het van belang dat vooral de heesterlaag dicht blijft, eventueel ten koste van bomen en kruidenlaag. 
HagenVeldesdoorn bij de nutstuinen. Beukenhagen langs wegen, parkeerplaatsen en de grote speelplek.
HeestersEr staan enkele vakken blokheesters, met name aan de randen en bij gebouwen. Verder zijn er een aantal vakken met hoge , natuurlijke heesters, met soorten als hazelaar, vlier, krent, kornoelje, meidoorn en botanische rozen. Braam mag erin voorkomen.
GrasVeel gazon; bij de gebruiksplekken. Extensief gras in de vorm van een tweetal bloemenweides. Er zijn ook drie dijkjes in het verlengde van de flats, met extensief gras. Om deze wat aantrekkelijker te maken is het goed hier akkeronkruiden door te zaaien. Onder boomgroepen in gras kan graspadbeheer plaatsvinden (wat minder maaien is prima, maar wel zichten open houden). Een deel van het gras is eigendom van de corporaties.
Water en oeversGeen
Vaste plantenGeen
VerhardingSpeelplekken zandondergrond. Wandelpaden Schots graniet (klein gedeelte is DUO-mix). Cruyffcourt is kunstgras. Langs het Cruyffcourt loopt een pad van betontegels.
ParkmeubilairBanken standaard. Het trapveld heeft doeltjes en ballenvangers.