Assenkruis Holtenbroek, Oostas

Oost Aspark

Sportief eindpunt van de oostas. Oorspronkelijk had de wijk Holtenbroek een assenkruis van vier groenstroken. Het middelpunt was de Wavinvijver (het hoofdkantoor van het bedrijf Wavin stond ooit deels in het water). Het assenkruis verdeelde de wijk in vier buurten. Langs de assen stonden voorzieningen (kerken, scholen).

De wijk was ontworpen volgens de stedenbouwkundige opvattingen uit de jaren ’60. Het groen liep door in de buurten en naar de omgeving. In de loop der tijd is het assenkruis deels uiteen gevallen, onder meer door bebouwing.

Tegelijk is de inrichting aangepast en meer gericht op gebruik én op sociale veiligheid. Van origine was er vooral sober (kijk)groen, met gras, bomen en veel bosplantsoen. Bij de nieuwe inrichting hebben de assen een verschillend karakter gekregen. De Oost-as is nog het meest oorspronkelijk. Wel zijn er sportvoorzieningen gekomen voor oudere jeugd. De watergang en het fietspad sluiten aan op de Aa-landen.

Kenmerken park

AanlegOorspronkelijk jaren ’60 vorige eeuw (ontwerp gemeente Zwolle). Het Oost Aspark heeft geleidelijk veranderingen ondergaan.
Oppervlakte4,4 ha (inclusief water)
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieBuurtpark. Wandelen en sportvoorzieningen, vooral voor gebruik door de wijkbewoners.

Wat is er te doen

  • Skatebaan
  • Speelplek 0 – 6 jaar
  • Trapveld (gras)
  • Verhard veld
  • Wandeling 0 – 1 km (aansluiting op de omgeving)

Oost Aspark in beeld

Groenelementen

BomenIn de groepering van de bomen is nog wat van de modernistische opzet zien, met lanen, lijnstukken en boomweides. Veel (Hollandse) linde, met ook onder andere wilg, esdoorn en es 
Bos / bosplantsoenEnkele vakken met bosplantsoen; transparant snoeien.
HagenGeen
HeestersEen aantal boomgroepen hebben een onderbeplanting van sneeuwbes, om betreding gebruik tegen te gaan. Verder zijn er een aantal vakken met hoge, natuurlijke heesters, met soorten als hazelaar, vlier, krent, kornoelje, meidoorn en botanische rozen. Braam mag erin voorkomen.
GrasGazon bij de twee gebruiksplekken. Overige delen extensief.
Water en oeversOevers extensief gras. ONNO maaien (oost- en noordoever in oneven jaren en omgekeerd).
Vaste plantenGeen
VerhardingVerharde speelveld/skatebaan dicht asfaltbeton. Speelplek zandondergrond. Wandelpaden Schots graniet.
ParkmeubilairBanken standaard. De trapvelden (verhard en onverhard) hebben doeltjes en ballenvangers.