Park de Wezenlanden

Park de Wezenlanden

Voor elk wat wils. Park de Wezenlanden is het meest bezochte park van Zwolle. Functies voor de hele stad liggen, met elkaar verbonden, in een open en toegankelijk terrein. Er vinden grote manifestaties plaats, als het Bevrijdingsfestival Overijssel.

Het oorspronkelijke ontwerp uit de jaren ’60 was een voorbeeld van de modern-zakelijke stijl. Kenmerken waren; functioneel, rechtlijnig maar niet formeel, sober en open. Het park kent een driedeling, van west naar oost; 1. manifestatieveld met trap / tribune, sportstrook en siertuin, 2. vijver met eiland en 3 dierenweide met speeltuin en dahliatuin. 

Het park ligt in de groene vinger langs het Almelose kanaal en het Koelwaterkanaal. De dijk langs het park is een waterkering. Park de Wezenlanden sluit aan de noordwest zijde aan op het Provinciehuis (ontwerp M. Duintjer, ontwerp tuin M. Ruys). Aan de zuidoostzijde ligt Doepark de Nooterhof. De ‘Kanalenzone’, tussen het Koelwaterkanaal en het Almelose kanaal, is gericht op natuurontwikkeling (water- en oever gebonden), als regionale ecologische verbinding en recreatieve route.

De dierenweide is in beheer bij de Stichting Kinderboerderijen Zwolle. Daarnaast ligt het terrein van Dahliavereniging Rondom de Peperbus. De visstand wordt verzorgd door HSV De Hengelsport Zwolle en is gericht op jonge vissers.

Wat is er te doen

 • Basketbalveld
 • Dahliavereniging (beperkt toegankelijk)
 • Herinneringsboom (Abies grandis)
 • Hondenlosloopterrein
 • Horeca (Parkpaviljoen)
 • Kunst (Windharp, Jan de Baat, 1972, roestvrij staal en Hurkende figuur, Henk Visser, 1976, steen).
 • Manifestatieveld (aparte gebruiksregels, op site gemeente Zwolle).
 • Schaatsvijver (met verlichting)
 • Skatebaan (met bowl- en streetgedeelte)
 • Speelplek 0 – 12 jaar
 • Speelplek 0 – 6 jaar
 • Straatboerderij (tweede leven voor planten)
 • Vaste planten
 • Verhard voetbalveldje
 • Wandeling 1 – 5 km
 • Wijkboerderij

Kenmerken park

Aanleg (jaar, ontwerper)Eerste plan 1948 (W.M. Dudok). Start aanleg 1965, opening 30 april 1971 (ontwerp Heidemij / dhr. Cornet). Herinrichting 2005 - 2010 (gemeente Zwolle).
Oppervlakte18,5 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieStadspark in de groene vinger langs het Almelose kanaal. Het is de locatie voor vele manifestaties en voorzieningen met een betekenis voor de hele stad

Park de Wezenlanden in beeld

Groenelementen

Groenelementen
Bomen Natte bodem. Het sortiment is hierop aangepast. Op sommige plaatsen is de grond licht verhoogd. Rijen bomen vooral langs de dijken (grijze abeel en zwarte populier). Langs de Wethouder Alferinkweg groepen (eik en wilg), die zicht op het park mogelijk maken. In het park solitairen en compacte groepen van één soort, als vleugelnoot, schietwilg en moerascipres op het eiland. In de strook met sportvoorzieningen staan zomereiken (uit het originele bosplantsoen), aangevuld met kleinere bomen (met iets wits in bloem, blad of schors); peer, magnolia, lijsterbes en de sierkers die ook bij het Provinciehuis staat (Prunus yedoensis). Bij de grote avonturenspeelplek is een wat natuurlijker sortiment (populier, iep, esdoorn), Bij de dierenweide linde, kastanje en noot.
Bos / bosplantsoenIn het originele ontwerp is natuurlijk bosplantsoen gebruikt, soms kenmerkend voor de jaren ’60 gemengd met wat sierheesters als Cotoneaster salicifolia. Een deel van dit bosplantsoen is nog aanwezig, soms omgeven door een nieuwe rand sierheesters. De kern van bosplantsoen transparant snoeien. Aan de noordrand van het eiland staat kievitsbloem. Grenzend aan de vijver staat vanouds veel kornoelje, vooral bij de bruggenhoofden, met ’s winters gekleurde takken).
HagenTaxus in de vaste plantentuin, als achtergrond van de borders. Bij de sportstrook langs de Alferinkweg berberis als (blok)haag (zorgt er mede voor dat er geen auto’s het park in rijden). Op de dijk langs het Koelwaterkanaal een meidoornhaag. Bij de dierenweide wat beukenhagen rond functies. Alle hagen standaardhoogte.
HeestersHeesters staan bij de sportstrook, langs randen van bosplantsoen en rond de Dahliavereniging. Deze laatste knippen (tot 1 m), om dahlia’s zichtbaar te houden. Langs de wandelroute aan de noordzijde van de vijver een afwisseling van verschillende soorten (en kleuren) kornoeljes. Kornoeljes als zoom ook aan weerszijden van het pad van de dierenweide naar de vijver. Om de winterkleur van de kornoeljes te versterken; 1x / 4 jaar terug te snoeien. Dit faseren; ieder jaar een kwart 
GrasGazon bij de functies (manifestatieveld, tuin, sportstrook en delen van het eiland en de avonturenspeelplek). Overige delen extensief gras. Vooral de oevers hebben een bijzondere vegetatie. In de berm van de Alferinkweg staat een wit, gemengd bollenmengsel (‘Zwolle’ van JUB Holland). In het gras van de vaste plantentuin en op het eiland staan (botanische) krokussen. Het gras van het manifestatieveld is in beheer als sportveld, gezien het intensieve gebruik. Het heeft een versterking in de grasmat en een diepe drainage.
Water en oeversDe vijver is ondiep (om als schaatsvijver snel te bevriezen) en heeft een eigen peil. Hiervoor is er een verbinding met pomp naar het Almelose kanaal. Het eiland heeft geen beschoeiing, om een natuurlijke ontwikkeling te stimuleren. De oevers zijn grotendeels in beheer als extensief gras. Een deel is bosplantsoen. Bij het beheer is speciale aandacht nodig  voor kievitsbloemen en dotterbloemgraslanden, eventueel gefaseerd maaien.
Vaste plantenVaste planten (en sierheesters) staan in de siertuin bij het paviljoen. 4 Vakken, ieder begrensd door een taxushaag en een grastalud. Ze zijn beplant als Engelse border (en een referentie naar Mien Ruys).
VerhardingDe paden waren en zijn vooral rechtlijnig en sluiten aan met bajonetten, typerend voor de oorspronkelijke stijl. Rond het manifestatieveld loopt een breed pad van asfaltbeton, mede voor de vrachtwagens die manifestaties opbouwen en afbreken. Ook een aantal lijnen in de lengterichting van het park zijn van asfalt. De overige paden in het park zijn van Schots graniet. Het wandelpad over de dijk langs het Koelwaterkanaal is van beton. Bij de gebouwen van de dierenweide is gebakken klinker gebruikt. Het basketbalveld en het kleine voetbalveldje zijn van ZOAB. De skatebaan is van beton (bowl) en van dicht asfaltbeton (street), met infiltratiekratten aan de kant van de Alferinkweg. Aan de zijde van het Provinciehuis ligt een pleintje met een originele elementenverharding (beton).
ParkmeubilairDe banken in het park: Streetlife met houten zitting. In de vaste plantentuin komen ook extra lange banken voor. Langs de zuidranden van de skatebaan en het basketbalveld staan betonnen randen om op te zitten. De skatebaan heeft extra afvalbakken (ondergronds, blikvanger). Betonnen randen vormen ook de trap tussen park en Provinciehuis. Langs de toegang tot het manifestatieveld staan (standaard)houten paaltjes. Deze voorkomen dat zwaar verkeer voor het manifestatieveld  buiten het asfaltpad komt. Bij de toegangen vanaf de Alferinkweg staan uitneembare paaltjes. De bruggen in het park zijn extra hoog, voor het schaatsen. 3 Bruggen zijn origineel en hebben een fraai, modernistisch ontwerp (beton). Onder de grote speelplek ligt een bergbezinkbassin. Op de dijk staat een plateautje met paal, waar de scoutingverenigingen een touw over het Koelwaterkanaal kunnen spannen. In de historische oude dijk rond de dierenweide zit een coupure (zonder waterkerende functie).