Nooterhof

Park Nooterhof

Speel-, doe- en themapark. De Nooterhof is een activiteiten- en informatiecentrum voor biodiversiteit en duurzaamheid. Het is ontstaan uit een centrum voor natuur- en milieueducatie dat hier was van 1977 tot 1997.

In 2007 kwam er een herstart als Doepark Nooterhof. Daarbij werden een aantal gebouwen en tuinen aangelegd. De tuinen liggen binnen een omheining die afgesloten kan worden. Dit terrein is sinds 2022 in beheer bij Stichting Nooterhof.

Er zijn onder meer een water- en een zandspeelplek, thematuinen, een Keltische boomcirkel en een vijver met knuppelpad. Ook is er horeca, in een duurzaam gebouw; het Earthship. Naast het omheinde gebied zijn er ook een kinderopvang (Prokino Nooterhof) en een onderwijsgebouw met parkeerplaats (eigendom van Landstede). Aan de kant van de Leo Majorlaan ligt een openbaar deel, met bosjes, vijver en kruidenrijk grasland. Dit laatste deel is in beheer bij de gemeente.

Wat is er te doen

  • Evenementen
  • Horeca (beperkt geopend)
  • Keltische bomencirkel 
  • Thematuinen
  • Wandeling 0 – 1 km (wel aansluiting op de omgeving, o.a. naar Park de Wezenlanden
  • Waterspeelplaats

Kenmerken park

Aanleg1977 (oorspronkelijke ontwerp gemeente Zwolle) 2007 (plan Landstede)
Oppervlakte5,7 ha (in beheer bij de gemeente 2,1 ha)
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieBuurtpark met betekenis voor de hele stad. Natuur- en milieueducatie, kleine evenementen, beperkt geopend. Onderdeel van de groene vinger langs het Almelose kanaal

Park Nooterhof in beeld

Groenelementen

Bomen Beperkt aantal verspreide, inheemse loofbomen. Langs de Groetjesweg rijen knotwilgen; gefaseerd knotten
Bos / bosplantsoenEr zijn een aantal bosjes, alle met een natuurlijk karakter en deels gericht op vogels
HagenEnkele meidoornhagen bij een zitplek op het open terrein langs de Leo Marjorlaan. Standaardhoogte.
HeestersEr zijn geen (sier)heestervakken in het park
GrasHet gras is extensief, geen gazon
Water en oeversDe natuurvriendelijke oevers zijn extensief gras of liggen bij bosplantsoen
Vaste plantenGeen 
VerhardingHet eerste deel van de Goertjesweg is een restant van een oude verbinding richting de Mars, met natte graslanden ten zuidoosten van Zwolle. De weg is van asfalt. De overige paden zijn van Schots graniet
ParkmeubilairEr is een brug in het pad vanaf Park de Wezenlanden. Verder zijn er een aantal schanskorven, waarvan één met de naam van het park erop, aan de Leo Majorlaan.