Potgietersingel

Potgietersingel

Liggen aan de stadsgracht. Mogelijk het meest gefotografeerde stukje Zwolle; het park vanaf de Nieuwe Havenbrug tot aan de Sassenpoort. Het is een onderdeel van de groene singel rond de binnenstad. Het park is genoemd naar de schrijver E.J. Potgieter (1808 – 1875), opgegroeid in Zwolle. In het park staat een borstbeeld van hem. 

Het park is een 19e eeuwse groene singel, aangelegd op de voormalige 17e eeuwse vestingwerken. Het is langgerekt en gericht op het water. Er zijn oudere bomen, heestergroepen en slingerende paden.  

Het park heeft drie delen. In het midden ligt de zogenaamde Suikerberg. Dit was oorspronkelijk een bastion en ligt hoger. De oever is hier beplant. De wandeling loopt onder de bomen. Bij de punt is er zicht op het water en de fontein in de Stadsgracht, richting het station. Oostelijk hiervan ligt een meer parkachtig deel. Verspreide bomen en groepen beplanting geven een wisselend zicht op het water en de stad. De oostzijde is bij mooi weer druk in gebruik als ligweide aan het water. De westzijde ligt voor museum de Fundatie. Ook het westelijke deel heeft een parkachtige oever, net als de oostzijde. Het park heeft de enige (groene) speelplek in de binnenstad.

Wat is er te doen

 • Bootverhuur (Hiawatha Actief)
 • Burgemeesterbank (1922, geplaatst ter herinnering van het 25 jarig ambtsjubileum van burgemeester Mr. Dr. I. A. van Roijen)
 • Fontein (in de Stadsgracht)
 • Herinneringsboomen (Anna Pauwlonaboom)
 • Horeca (grenzend aan het park; Villa Suikerberg en Bennies)
 • Kunst (‘Potgieter’, brons, Charles van Wijk, 1908 en ‘Bouwstuk aan het water’, staal, 2002, Koos Kroon, een geschenk van de Zwolse vrijmetselaarsloge Fides Mutua)
 • Ligweide
 • Monumentale bomen
 • Openbaar toilet (westzijde)
 • Speelplek 0 – 6 jaar
 • Stinzeflora
 • Vaste planten
 • Wandeling 0 – 1 km (aansluiting wandeling rond de Stadsgracht)

Kenmerken park

AanlegOorspronkelijk eerste helft van de 19e eeuw (ontwerp Hendrik van Lunteren). Er zijn diverse aanpassingen geweest. De westzijde is in 2011 aangelegd
Oppervlakte2,1 ha
BeheerniveauHoog (A)
FunctieBinnenstadspark. Deel van het Singelpark rond de binnenstad. Stedelijke ligweide aan het water. Groen visitekaartje van Zwolle in de route van het NS station naar de binnenstad

Potgietersingel in beeld

Groenelementen

Bomen De bomen staan verspreid, solitair of in groepen. Uitzondering zijn de rijen lindes langs het pad onderlangs de Suikerberg. De bomen op beide flanken staan vooral aan de noordzijde en zo, dat er zicht op het water is. Vooral uit 1e grootte loofbomen; eik, (rode) beuk, linde, kastanje. Het middendeel is sober en heeft een bosachtig karakter. Aan de oost- en westzijde staan meer bijzondere soorten. Bomen over het water laten hangen voor romantisch effect (niet snoeien of weghalen)
Bos / bosplantsoenBos / Bosplantsoen komt voor aan de oever en de hellingen van de Suikerberg. Transparant snoeien en rekening houden met de stinzeflora
HagenHagen komen alleen voor bij erfgrenzen; bij de achtertuinen van de woningen aan de Koestraat en aan de noordzijde van het privégebied in het middengedeelte. Kleinbladige laurier, 1 tot 1,5 m hoog
HeestersVakken met sierheesters, deels bloeiend en deels wintergroen. De heestervakken sturen doorzichten en hebben verschillende hoogtes (aangegeven in beheerkaart). De hoogtes zijn belangrijk voor het beeld en de sociale veiligheid. Sommige vakken zijn geknipt als blokhaag (vooral bij de parkeervakken). Andere heesters in natuurlijk vorm snoeien
GrasVooral gazon, in verband met de cultuurhistorische waarde en het gebruik als ligweide. Bij maaien rekening houden met stinzeplanten
Water en oeversBeschoeide oevers. Gazon in verband met gebruik als ligweide. Grote verschillen in waterstand mogelijk
Vaste plantenTwee plekken met vaste planten; voor de ‘Burgemeesterbank’ aan de oostzijde en voor de Fundatie aan de westzijde. In het park komen veel stinzeplanten voor
VerhardingIn het oostelijke gedeelte een doorgaand, breed pad van (afgestrooid) asfalt. Overige paden Schots graniet (oostzijde) of Gravier d’Or met stalen opsluitband (westzijde)
ParkmeubilairBanken nu; Streetlife, houten zitting. Te zijner tijd vervangen door nieuwe standaard voor de binnenstad. De Burgemeesterbank (geplaatst in 1922 ter herinnering van het 25 jarig ambtsjubileum van burgemeester Mr. Dr. I. A. van Roijen), de restanten van de kruitpoort en de trap bij de speelplek zijn monumenten. Er is verlichting in het park (als doorgaande route - standaard paaltop). In het oostelijke gedeelte staan extra grote, ondergrondse afvalbakken