Ter Pelkwijkpaprk

Ter Pelkwijkpark

Het Ter Pelkwijkpark is een onderdeel van de groene singels rond de binnenstad. Het Ter Pelkwijkpark is een breed, flauw aflopend open grastalud naar het water van de Stadsgracht. Aan weerszijden staan boomgroepen. Aan de oever staat het oorlogsmonument van Zwolle. Het grasveld wordt gebruikt als ligweide.

Het park ligt op de plaats waar ooit het riviertje de Grote Aa de vestingwerken binnenkwam. Hierdoor wijkt het in vorm af van de overige parken op de singels (als Potgietersingel en Nijkerkenbolwerk). 

Dit park staat meer haaks op het water. Er is een ruim zicht vanuit de binnenstad richting de voormalige laagte waar de Grote Aa stroomde. Dit was tot de jaren ’50 een open landschap. Johannes ter Pelkwijk (1769 – 1834) was een Nederlands staatman en onderwijzer. In de Stadsgracht ligt nog een klein rond eilandje, vroeger deel van de tuin van het Gouverneurshuis (gesloopt in 1985 en vervangen door appartementengebouw Genverberg). 

Het oorlogsmonument is geadopteerd door de Geert Grote school en de Koningin Emmaschool. Jaarlijks is er op of rond 14 april (de dag waarop Zwolle werd bevrijd) een plechtigheid. Op 4 mei vindt ieder jaar de dodenherdenking plaats. De Commissie Herdenking 4 mei organiseert de plechtigheid.

Wat is er te doen

  • Ligweide
  • Evenementen
  • Herinneringsbomen (linde geplant ter gelegenheid van de 50e verjaardag van koningin Beatrix in 1988 en een zilveresdoorn geplant in 1995, ter herdenking van de bevrijding van Zwolle door Canadese troepen
  • Kunst (Oorlogsmonument, onthuld 5 mei 1959. Ontwerp J. H. Albarda, met beeld van knielende mannenfiguur van Titus Leeser en tekst uit een gedicht van Victor van Vriesland)
  • Oude / monumentale bomen
  • Wandeling 0 – 1 km (aansluiting met andere parken rond de Gracht)

Kenmerken park

Aanleg (jaar, ontwerper)Oorspronkelijke aanleg eerste helft 19e eeuw (Hendrik van Lunteren). De huidige vorm met open middendeel stamt uit 1918 (Leonard A. Springer)
Oppervlakte0,9 ha
BeheerniveauHoog (A)
FunctieBinnenstadspark. Oorlogsmonument. Open rand aan de binnenstad, ligweide, kleine evenementen

Ter Pelkwijkpark in beeld

Groenelementen

Bomen De twee boomgroepen aan weerszijden van het centrale deel van het Ter Pelkwijkpark zijn vooral (zomer- en winter)eiken
Bos / bosplantsoenGeen
HagenIn het centrale deel van het park zijn geen hagen. Hagen (beuk, 1 m) staan rond de parkeerplaats aan de westzijde van de Kerkstraat en bij de ingang en parkeerplaats van de Genverberg
HeestersAan de randen van het park staan wat groepen sierheesters 
GrasAls ligweide en ruimte voor evenementen, is het gras voornamelijk gazon. Alleen aan de oever is er een rand extensief gras. In het gras staan veel krokussen (wit en blauw; de kleuren van Zwolle). Net als de bomen staan deze aan de noord- en zuidkant van het park, niet in het middengedeelte.
Water en oeversDe Stadsgracht kent grote verschillen in waterstand (tot 2 m)
Vaste plantenVoor het monument ligt een vak met vaste planten (tot ca. 0,5 m, eventueel met een enkele solitair). De hoofdkleuren zijn oranje en wit
VerhardingHet wandelpad in het centrale deel en het fietspad zijn van asfalt
ParkmeubilairBanken; Streetlife, houten zitting. Langs het pad aan de oever staan lichtmasten. Dit op verzoek van bewoners die het pad gebruiken als route richting het Kerkbrugje