Assenkruis Holtenbroek, Westas

West Aspark

Sport en spel in multiculturele wijk. Oorspronkelijk had de wijk Holtenbroek een assenkruis van vier groenstroken. Het middelpunt was de Wavinvijver (het hoofdkantoor van het bedrijf Wavin stond ooit deels in het water). Het assenkruis verdeelde de wijk in vier buurten. Langs de assen stonden voorzieningen (kerken, scholen).

De wijk was ontworpen volgens de stedenbouwkundige opvattingen uit de jaren ’60. Het groen liep door in de buurten en naar de omgeving. In de loop der tijd is het assenkruis deels uiteen gevallen, onder meer door bebouwing.

Van de verschillende assen is de inrichting aangepast en meer gericht op gebruik én op sociale veiligheid. Van origine was er vooral sober (kijk)groen, met gras, bomen en veel bosplantsoen. Bij de nieuwe inrichting hebben de assen een verschillend karakter gekregen. De West-as heeft veel voorzieningen gekregen. Hier komt het multiculturele karakter van Holtenbroek het meest tot uitdrukking. Het park sluit aan op het Klooienbergpark, met de wijkboerderij bij het Zwarte Water. 

Kenmerken park

AanlegJaren ’60 vorige eeuw (ontwerp gemeente Zwolle). De West-as heeft geleidelijk meerdere veranderingen ondergaan.
Oppervlakte2,7 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieWijkpark. Veel voorzieningen voor wijkbewoners.

Wat is er te doen

  • Natuurspeelplaats (Vrije School)
  • Nutstuinen
  • Speelplek 0 – 12 jaar
  • Speeltuin (in beheer bij Speeltuin de Regenboog)
  • SUTU-veld (voetbal, kunstgras, scoreboard)
  • Trapveld
  • Verhard veld (2x, met ook talfeltennistafel)
  • Wandeling 0 – 1 km (aansluiting op de omgeving)

West Aspark in beeld

Groenelementen

BomenIn het park is een doorgaande laan van lindes, die de diverse onderdelen verbindt. In groepering van de bomen is nog wat van de modernistische opzet te zien, met lanen, lijnstukken en boomweides. Van oorsprong veel (Hollandse) linde. Hier en daar zijn er wat bijzondere soorten. Aan de westzijde is een weide met fruitbomen.
Bos / bosplantsoenEen enkel bosplantsoenvak, transparant snoeien. Twee vakken bij de speeltuin van de Vrije School zijn geadopteerd.
HagenGemengde geschoren haag bij de nutstuinen. Beukenhagen langs wegen, mede om auto’s niet het park in te laten rijden of parkeren.
HeestersEen aantal boomgroepen hebben een onderbeplanting van sneeuwbes, om betreding tegen te gaan.
GrasGrotendeels gazon gezien de vele speelplekken. Alleen aan de westrand is er extensief gras.
Water en oeversGeen
Vaste plantenGeen
VerhardingVerharde speelvelden dicht asfaltbeton. Speelplekken zandondergrond. Wandelpaden Schots graniet.
Parkmeubilair