Gerealiseerde hervormingen

Hieronder staan de belangrijkste hervormingen van spoor 1: Sterke sociale basis.

  • Meer samenhang is gerealiseerd door het vaststellen van de visie Sociale basis. Hierdoor hebben we een gedeeld beeld waar we heen willen en waarop we samen sturen. Raad en college hebben in 2019 de visie vastgesteld met drie integrale ambities: Betekenisvolle sociale contacten en daginvulling, Vitaal en gezond en Gelijke kansen. Deze ambities komen vanaf 2024 terug in de gemeentelijke begroting als doel 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3. Dit helpt mee voor de monitoring van en sturing op deze ambities. 
  • Naast de inhoudelijke ambities zijn ook 3 speerpunten afgesproken met partners om de sociale basis te versterken: Samenkracht versterken, Leren van Resultaat en Samen verder bouwen (zie afbeelding). 
Infographic van de visie. Beknopt is de visie als volgt: Inwoners hebben betekenisvolle sociale contacten en daginvulling, inwoners zijn vitaal en gezond, inwoners hebben gelijke kansen op een zelfredzaam leven.
  • In samenspraak met partners hebben we meer regie genomen en gestuurd. Zo hebben we op verschillende beleidsthema’s zoals vrijwilligerswerk, gezondheid, sociale activatie, diversiteit en inclusie actief partners en ervaringsdeskundigen betrokken en bevraagd om tot een passend beleidskader te komen. Hierbij zijn verschillende vormen van participatie en cocreatie ingezet. Deze samenwerkingsprocessen zijn steeds geëvalueerd en verbeterd. Met deze aanscherpingen van beleid zijn we beter toegerust op de (toekomstige) sociale opgaven. 
  • We bouwen dus samen met inwoners en partners, op grond van data en ervaringen.  
    Dat gebeurt via brede stadsdialogen, zoals Zwolle gezonde stad en Zwolle armoedevrij! waarop gesproken is over o.a. initiatieven in de stad, maatschappelijke voorzieningen, de arbeidsmarktontwikkelingen. Er zijn gesprekstafels zowel op uitvoerend als bestuurlijk niveau met partners en een vertegenwoordiging van inwoners over hoe en waarmee we de sociale basis versterken. Hier halen we inbreng voordat college en raad besluiten, bijvoorbeeld over Sociale activatie en herstel, vrijwilligersbeleid en inzet van GALA middelen. Nieuwe deelnemers aan tafel zijn o.a. social impact ondernemers en vrijwilligersorganisaties. Daarmee geven we meer ruimte aan initiatieven uit de samenleving en sociaal ondernemerschap. De deelnemers leren elkaar en hun aanbod in de stad steeds beter kennen, waardoor er beter samengewerkt wordt en nieuwe initiatieven breed gedeeld worden.   
  • Ook met het onderwijs is een structurele overlegvorm gestart, de lokale educatie agenda (LEA).  
  • De sociale basis biedt laagdrempelige ondersteuning met minimale bureaucratie. Daarom gebruiken we bestaande informatieproducten om de effecten te monitoren. Denk daarbij aan de sociale index, de leefbaarheidsindex, de rapportage van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek en data van de GGD. Ook bevat de nieuwe ouderenindex relevante informatie die raakt aan de sociale basis. In 2024 wordt de kinder- en jongerenindex nog ontwikkeld om beter in data te voorzien. 
  • Om voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst is De Trendrapportage sociaal domein ontwikkeld. In eerste instantie alleen voor de sociale basis, maar in 2023 voor het hele sociale domein. Hierin komen we met partners en op basis van bestaande onderzoeken en indexen tot trends en ontwikkelingen die helpen om in de toekomst beter te voorspellen wat nodig is om daar op in te spelen. Zowel in het sociaal domein als meer specifiek in de sociale basis.  
  • De inclusiviteit van meerdere activiteiten is verhoogd. Met Sociale Activatie en Herstel zijn ondersteuning en activiteiten beschikbaar voor inwoners tot aan de AOW-leeftijd die door een psychische- of fysieke oorzaak of in een periode van herstel zitten. Of moeite hebben om geheel zelfstandig tot betekenisvolle sociale contacten of zinvolle daginvulling te komen. Met deze doorontwikkeling van dagbesteding vinden mensen (met een beetje begeleiding) een plek dichtbij huis bij bestaande bedrijven en organisaties om te participeren.  Het aanbod is in 2024 uitgebreid naar zo'n twintigtal aanbieders. Ook er is meer ondersteuning georganiseerd voor bijvoorbeeld sportverenigingen die onvoldoende kennis hebben om kinderen te begeleiden die net iets meer aandacht nodig hebben. Zo kunnen deze verenigingen inclusiever werken. 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een berichtexterne-link-icoon

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsappexterne-link-icoon: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

© 2024 /sociaaldomein