Opbrengst programma Hervormingsagenda

Welkom op de site met de opbrengsten van het programma Hervormingsagenda sociaal domein 2020-2023. Hieronder kun je de thema's kiezen waar je meer over wilt lezen.

Op deze site staat de verantwoording van het programma van de Hervormingsagenda Sociaal Domein. Het is zo gemaakt dat je vanaf de startpagina makkelijk de gewenste informatie kan vinden zonder alle pagina’s door te hoeven. Je kunt steeds weer makkelijk terug met de knop Home. Om te veel toelichting te voorkomen staat bij de teksten geregeld een link naar een document met meer achtergrondinformatie zoals eerdere stukken.   

Veel onderwerpen worden verduidelijkt met concrete voorbeelden in de vorm van een artikel of filmpje dat je aan kunt klikken.   

Hoewel de meeste onderwerpen op de startpagina voor zich spreken, toch een korte toelichting hieronder.  

  • In Resultaat inwoner beschrijven we van de verschillende sporen de voortgang en resultaten voor de inwoner over de afgelopen 4 jaar en de gerealiseerde hervormingen.   
  • Anders denken en werken gaat verder in op de nieuwe manieren van denken en werken die zijn ontstaan en ontwikkeld. Hierin spelen de uitgevoerde pilots een belangrijke rol.  
  • Bij het onderdeel Systeemveranderingen belichten we de systeemkant van de verandering. Het gaat dan over onderwerpen als financiering, sturing, monitoring en de begroting.  
  • De tijdlijn plaatst het programma in een bredere context voor en na het programma en beschrijft de belangrijkste externe ontwikkelingen onderweg die invloed hadden op het programma.  
  • Communicatie geeft een overzicht van wat we gecommuniceerd hebben inclusief alle nieuwsbrieven en Halfjaarrapportages.  
  • Financiële verantwoording geeft een overzicht van de verschuiving van gelden van zwaar naar licht, de behaalde besparingen en de financiële aandachtspunten.  
  • In Conclusies en aanbevelingen beschrijven we de belangrijkste geleerde lessen die relevant zijn voor de raad.  
  • Tot slot staat in Vervolg hoe het programma wordt opgevolgd door de Koers Sociaal Domein.  

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een berichtexterne-link-icoon

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsappexterne-link-icoon: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

© 2024 /sociaaldomein